https://www.nae.vn/ttv/ttv/public/images/story/75e4969a134679166100fa535bfa35ee6085f34cde428de39cc602a6952ff223.jpg Dịch

[Dịch] Hoa Sơn Tiên Môn

Hot
4.7
641 đánh giá

 • Hôm nay:
  8,027
 • Tuần nay:
  9,455
 • Tháng này:
  10,263
 • Tổng xem:
  27,912
Đọc từ đầu Chương cuối
Lục Nguyên, một đệ tử bình thường của Bắc Phong Hoa Sơn Tiên Môn, vốn cho rằng mình có thể du đãng nhàn rỗi bình yên cả đời nhưng vì sư phó thọ nguyên không nhiều, đủ loại khiêu chiến ập đến hắn không thể không liều một phen. Trong lúc vô tình, hắn đã lĩnh ngộ kiếm ý trong kiếm, về sau luyện thành Chung Cực Kiếm ý, hóa thành Vân Long thập hình. Dùng Chung Cực kiếm thuật, khiêu chiến các lộ tiên ma trên tiên giới. Ngươi có muôn vàn pháp thuật, tất cả các đại pháp ma đạo ta chỉ dùng kiếm mà phá. Vô tình, Lục Nguyên trở thành truyền kỳ lớn nhất của tu tiên giới trở thành thần thoại trong kiếm, kiếm đạo truyền thuyết.
TOÀN BỘ CHƯƠNG
Truyện cùng tác giả

[Dịch] Hoa Sơn Tiên Môn Dịch
Hoa Sơn Tiên Môn Convert