https://www.nae.vn/ttv/ttv/public/images/story/92f20f5a2cbb0e5db13d74f5388ec810b5b0b9b63bacd720f07963fc5185fd5b.jpg Dịch

[Dịch] Đấu Phá Thương Khung

Hot
4.6
432 đánh giá

 • Hôm nay:
  1,956
 • Tuần nay:
  3,272
 • Tháng này:
  5,509
 • Tổng xem:
  13,987
Đọc từ đầu Chương cuối
Nơi này thị thuộc về đấu khí đích thế giới, không có hoa tiếu diễm lệ đích ma pháp, hữu đích, gần thị phồn diễn đáo đỉnh đích đấu khí!Tưởng phải biết rằng dị giới đích đấu khí tại phát triển đáo đỉnh lúc ra sao loại cảnh địa không? mời xem đấu phá thương khung...!
TOÀN BỘ CHƯƠNG