https://www.nae.vn/ttv/ttv/public/images/story/4159138cd56180af602d034c3c67dc442db1fbbba5fe92ac1f5401dff810b7ec.jpg Convert

Nguyên Tôn

Hot
4.7
545 đánh giá

 • Hôm nay:
  994
 • Tuần nay:
  2,490
 • Tháng này:
  3,348
 • Tổng xem:
  15,749
Đọc từ đầu Chương cuối
Ta có một ngụm Huyền Hoàng khí, nhưng nuốt thiên địa Nhật Nguyệt Tinh.
TOÀN BỘ CHƯƠNG