https://www.nae.vn/ttv/ttv/public/images/story/58c7a1fd6c04ae91c7786eec507b4900320efa2a22137e1b83d76efa8dc4f724.jpg Convert

Vũ Động Càn Khôn

Hot
4.6
485 đánh giá

 • Hôm nay:
  1,965
 • Tuần nay:
  2,981
 • Tháng này:
  3,617
 • Tổng xem:
  15,021
Đọc từ đầu Chương cuối
Con đường tu luyện, chính là trộm đi âm dương, đoạt lấy tạo hóa, chuyển đổi Niết Bàn, nắm giữ sinh tử, chưởng quản Luân Hồi. Võ Chi Cực, phá trời xanh, động Càn Khôn! Sách mới cầu cất chứa, cầu đề cử, tạ mọi người O(∩_∩)O~
TOÀN BỘ CHƯƠNG