https://bachngocsach.com/reader/sites/default/files/anhbia/8ngwkfj.jpg Convert

Nguyên Tôn [C]

Hot
4.8
419 đánh giá

 • Hôm nay:
  6,812
 • Tuần nay:
  7,470
 • Tháng này:
  10,981
 • Tổng xem:
  22,655
Đọc từ đầu Chương cuối
Giới thiệu:

Ta có một cái Huyền Hoàng khí, có thể thôn Thiên Địa Nhật Nguyệt Tinh

PS: lạc đà gầy còn hơn ngựa béo đại thần đúng là đại thần phong phạm của đương kim văn học mạng chi vương thật k phải đùa quá hay các lão ạ.

TOÀN BỘ CHƯƠNG