https://www.nae.vn/ttv/ttv/public/images/story/0b09bcc2fe5515c492c1fba8c7b48816704c5a6018854d05928d364f5c0773e9.jpg Convert

Tu Tiên: Từ Nhận Chức Druid Bắt Đầu (Tu Tiên: Tòng Tựu Chức Đức Lỗ Y Khai Thủy) - :

4.8
408 đánh giá

 • Hôm nay:
  1,018
 • Tuần nay:
  2,350
 • Tháng này:
  3,576
 • Tổng xem:
  12,529
Đọc từ đầu Chương cuối
Nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên. Tu tiên vấn đạo muốn hướng trong tự nhiên đi tìm lấy. Mà khi từ trong thiên nhiên rộng lớn thu hoạch lực lượng Druid cùng đạo pháp tự nhiên tầm đạo giả dung hợp lẫn nhau về sau, sẽ sinh ra biến hóa như thế nào? Làm dã tính biến hóa đụng phải thai hóa dịch hình, sai khiến nguyên tố đụng phải Ngũ Hành đại độn, tái sinh thuật đụng phải khởi tử hồi sinh. . .
TOÀN BỘ CHƯƠNG