Chương 16: 8 đại thần chú "Dũng tử, ngươi đi hỏi một chút?" "Ta mới không đi, đã trễ thế này cũng không cần quấy rầy đạo trưởng nghỉ ngơi." An định lại về sau, Trương Triết không ngừng giựt giây Điền Dũng hướng đi Văn Hỉ đạo trưởng mời dạy. Giống đạo trưởng nhân vật như vậy, có thể sai khiến lôi đình, Cách không thủ vật, càng có thể dễ dàng hóa giải Điền Dũng cùng Lý Đức Chương hai người công kích. Ngày xưa bọn hắn mặc dù nghe nói những người khác nói qua, nhưng mình cũng không có gặp qua. Gần đây thấy tự nhiên muốn thân cận mấy phần, dù sao không nói bái sư, chính là dạy hai tay pháp thuật, thậm chí chỉ điểm một chút công phu, đối với đại gia tới nói đều là thu hoạch khổng lồ. "Đạo trưởng một mực ngồi ở chỗ đó, nào có muốn nghỉ ngơi dáng vẻ a. Ngươi đi hỏi một chút, nói không chừng đạo trưởng cũng không ngại đâu." "Quá muộn , vẫn là ngày mai đi." "Ai, tốt a." "Chư vị cư sĩ, tiểu hữu, lại vào đi." Chính đáng Trương Triết chuẩn bị từ bỏ lúc, Văn Hỉ đạo trưởng kia Thanh Nhã thanh âm rõ ràng tại đại gia vang lên bên tai. "Quấy rầy đạo trưởng." Đại gia nghe vậy trong lòng vui mừng, xếp hàng đi vào trong nhà, quy quy củ củ đứng vững. "Không cần phải khách khí, ngồi." Nhìn thấy đại gia yên lặng cầm lấy một cái chất đống tại góc tường bồ đoàn, ngoan ngoãn ngồi xuống về sau, một mặt khát vọng nhìn xem hắn. Văn Hỉ đạo trưởng cười một tiếng: "Các ngươi cùng bần đạo cũng không sư đồ duyên phận, bởi vậy cũng không tốt thu các ngươi làm đồ đệ, bản quán đạo pháp cũng không tiện truyền cho các ngươi." Chính đáng đại gia trong lòng sơ sơ thất vọng thời khắc, chỉ nghe đạo trưởng tiếp tục nói. "Tuy nói như thế, nhưng ta Đạo môn mở rộng thuận tiện chi môn, hữu duyên chúng sinh chi bằng hỏi. Mà chư vị lại có lòng hiệp nghĩa, lại lòng dạ rộng rãi. Bởi vậy bần đạo có thể đem ta Đạo môn phổ truyền ra bát đại thần chú dạy ngươi các loại, ngày đêm kiền tụng phía dưới cũng có thể được chút thần diệu. Đến như có thể học được mấy loại, học được loại trình độ nào đều xem các ngươi cá nhân duyên phận." "Đa tạ đạo trưởng." Đại gia sau khi nghe, vui vẻ ra mặt khom người nói cám ơn. Cái này Đạo môn bát đại thần chú là đạo sĩ thường ngày bài tập bên trong dùng để gột sạch trong lòng tội nghiệt, hộ vệ tâm thần, mời triệu thần minh bảo vệ, mở kinh diễn đạo sử dụng. Là học đạo tu đạo nhập môn bắt buộc chắc chắn sẽ chi chú. Phân biệt là: Tịnh khẩu thần chú, tịnh thân thần chú, tịnh tâm thần chú, tịnh thiên địa thần chú, Kim Quang thần chú, Huyền Uẩn chú, an thổ địa thần chú, chúc hương thần chú cái này tám cái chú ngữ. Trong đó trước bốn chú có Thanh Tâm trừ nghiệp, tịnh thân sắp xếp trọc, phù chính (*đỡ thẳng) khử tà hiệu quả. Sau hai chú chính là dịch linh triệu thần, hộ pháp vệ đạo chi dụng. Huyền Uẩn chú lại tên mở kinh Huyền Uẩn chú, là chuẩn bị tụng kinh thì chỗ niệm, có thể tiêu nghi giải hoặc, Thông Huyền ngộ đạo. Đơn giản tới nói đó là có thể đủ trợ giúp đại gia tốt hơn lý giải kinh văn bên trong ẩn chứa đạo niệm Huyền Lý. Cuối cùng Kim Quang chú vận dụng rộng khắp, vì Huyền Môn tu chân diệu pháp, uy lực của nó không thể tưởng tượng nổi. Có chế quỷ khử tà, trừng phạt ác hộ thân công hiệu, lâu ngày công phu thâm hậu có thể dùng chư tà bất xâm, chư ác không gần. Đạo môn thần chú chia làm chú, pháp, phù, quyết, cần niệm chú, tu pháp, xem phù, bấm niệm pháp quyết. Nhưng bởi vì đại gia cũng không phải là người trong Đạo môn, Văn Hỉ đạo trưởng cũng không có truyền thụ đại gia quá mức thâm ảo giây lý, vẻn vẹn đem niệm chú pháp môn truyền cho đại gia. Sau đó lại đem chú văn sao chép một lần giao cho đại gia đọc thuộc lòng. Trong lúc nhất thời đại gia vây quanh mấy tờ giấy truyền đọc đọc thuộc lòng, cũng không thì hướng đạo trưởng thỉnh giáo nghi nan. Muốn nói đặt ở nửa tháng trước, Linh Thanh trong thời gian ngắn là tuyệt đối cõng không xuống tới đây từng trang từng trang sách chú văn, huống hồ còn muốn sử dụng đặc thù ngữ điệu. Nhưng trải qua Druid truyền thừa tẩy lễ, cùng tự nhiên nguyên lực gột rửa. Lại thêm Văn Hỉ đạo trưởng thỉnh thoảng chỉ điểm trong đó khiếu môn. Đợi đến sao kim treo cao thời điểm, Linh Thanh đã đem tám loại thần chú đều nhớ kỹ. Nhưng trừ tịnh thiên địa thần chú thu hoạch được một lần cảm ngộ, cũng xuất hiện ở tin tức bảng bên trong, trở thành bảng thừa nhận kỹ năng bên ngoài, còn lại không có chút nào tiến triển. "Nhân vật hoàn thành tương quan hành vi huấn luyện, ngươi đối với [ bát đại thần chú ---- tịnh thiên địa thần chú ] lý giải tiến một bước làm sâu sắc (1 ∕ 5). " Chú ngữ thành công một khắc này, một cỗ thanh chính Linh Minh chi khí từ trên người hắn phát ra, gột rửa lấy quanh thân một thước phạm vi bên trong hết thảy năng lượng kỳ dị. Cũng đem chung quanh chính diện năng lượng hội tụ ở hắn bên người, khiến cho hắn có loại chỗ sâu rừng sâu núi thẳm bị thiên nhiên khí tức bao gồm cảm giác. Loại này chính năng lượng cũng không phải là quang minh thông minh, mà là một loại thanh tịnh sạch sẽ, không có tạp chất cảm giác. "Linh Thanh tiểu hữu đối với tự nhiên chi đạo lý giải hơi có chút cảm ngộ, có thể lĩnh ngộ đạo này thần chú cũng là chuyện đương nhiên. Đáng tiếc ngươi ta cũng không sư đồ duyên phận, chỉ mong ngươi về sau có thể ôm đạo mang đức, tự kềm chế tu chân." Văn Hỉ đạo trưởng miễn cưỡng Linh Thanh một phen, đối một mặt hâm mộ Điền Dũng đám người nói. "Các ngươi cũng không cần sốt ruột, thuận theo tự nhiên. Đạt được tự nhiên là đắc đạo. Hiện tại bần đạo dẫn các ngươi làm một lần bài tập, có thể quá nhiều thiếu cảm ngộ toàn bằng các ngươi ngộ tính." "Đa tạ đạo trưởng!" Liền ngay cả Linh Thanh nghe vậy cũng không khỏi mừng rỡ, cũng không quản có hợp hay không hồ quy củ cùng mọi người cùng nhau làm vái chào. Sau đó bắt đầu học Văn Hỉ đạo trưởng làm bài tập buổi sớm. Cho đến trời sáng choang, đang vang vọng lấy tràn ngập huyền vận tiếng tụng kinh bên trong bài tập buổi sớm kết thúc, đại gia chậm rãi lấy lại tinh thần. "Nhân vật lắng nghe dạy bảo, ngươi đối với [ bát đại thần chú ---- tịnh tâm thần chú ] lý giải tiến một bước làm sâu sắc (1 ∕ 5)." ". . . Ngươi đối với [ bát đại thần chú ---- tịnh khẩu thần chú ] lý giải tiến một bước làm sâu sắc (1 ∕ 5)." ". . . Ngươi đối với [ bát đại thần chú ---- tịnh thân thần chú ] lý giải tiến một bước làm sâu sắc (1 ∕ 5). " ". . . , ngươi đối với [ bát đại thần chú ---- tịnh thiên địa thần chú ] lý giải tiến một bước làm sâu sắc (2 ∕ 5)." Làm Linh Thanh sau khi lấy lại tinh thần, từng đạo tin tức ở hắn trước mắt phớt qua, lập tức để hắn mừng rỡ không thôi. Không nghĩ tới vẻn vẹn đi theo đạo trưởng làm một lần bài tập buổi sớm thì có nhiều như vậy cảm ngộ, vậy nếu là làm nhiều mấy ngày, chẳng phải là rời đi phó bản trước đó có thể đem tám loại thần chú toàn bộ học xong a. Cái này có thể so sánh hắn lục lọi tu luyện nửa tháng mới đưa Ngũ Cầm hí nhập môn mau hơn. Tại Linh Thanh xem xét lĩnh ngộ tiến độ lúc, những người còn lại vậy có thu hoạch riêng. Mặc dù bọn hắn không có Linh Thanh dạng này thuộc tính bảng, nhưng giống như là luyện tập một ca khúc đồng dạng, đã có thể làm được hoàn chỉnh hát ra tới một lần. Về sau chỉ cần ghi nhớ điệu, luyện tập nhiều hơn, thuần thục tự nhiên tùy thời có thể hoàn chỉnh hát đi ra. "Chư vị cư sĩ, tiểu hữu, các ngươi cùng bần đạo pháp duyên đã hết, ngày sau mong rằng chư vị có thể siêng năng đọc." Nhìn thấy đại gia từ trong vui sướng sau khi lấy lại tinh thần, Văn Hỉ đạo trưởng đầu tiên là miễn cưỡng đại gia một phen. Không đợi đại gia thất vọng, chỉ nghe hắn sau đó nghiêm mặt nói: "Bất quá tiếp xuống có chuyện mong rằng chư vị có thể hỗ trợ." "Đạo trưởng cứ việc phân phó." Nghe tới đạo trưởng nói trịnh trọng, đại gia không kịp năn nỉ, đành phải thật lòng chắp tay đáp. "Bởi vì bần đạo ra tới vội vàng, chưa đem xem bên trong sự vật an bài thỏa đáng, cần phải trở về một chuyến. Nhưng này cũ mộ chỉ bên trong âm trọc chi khí quá thịnh, như bỏ mặc sợ ngày sau lại sinh mầm tai vạ, các ngươi đã học cái này thần chú, không ngại đi đâu tịnh hóa một phen. Thứ nhất là vì thế trấn cư dân miễn một cọc kiếp nạn, thứ hai cũng có thể từ đó nhiều chút cảm ngộ. Không biết các ngươi ý như thế nào?" "Đa tạ đạo trưởng chỉ điểm, cẩn tuân đạo trưởng chi mệnh." "Thiện!"