Chương 39: Câu linh Hóa Thần Về sau, Thổ Địa công liền trước về thần vực đem thu lấy oán sát luyện hóa. Sau đó mấy ngày, Linh Thanh đầu tiên là đem chính mình chú thích chỉnh lý thành một quyển, lại cùng Thổ Địa công, hổ yêu ba người hợp lực không ngừng chỉnh đốn và cải cách. Linh Thanh hiểu biết chữ nghĩa, còn có học hành gian khổ hơn mười năm trải nghiệm, nhất có học vấn, có thể lý giải kinh văn đại nghĩa. Còn có Druid truyền thừa , tương tự là cảm ngộ thiên địa tự nhiên, đối với kia thượng quyển căn bản pháp lĩnh ngộ sâu nhất. Thổ Địa công bản thân làm Thần linh, dù biết chữ không nhiều, kinh nghĩa không thông. Nhưng đến cùng nghiên cứu nhiều năm, lại thêm bản thân có triển vọng thần kinh nghiệm, bắt lấy một điểm linh quang liền tinh nghiên mảnh mài, đoạt được nhất tinh. Mà kia hổ yêu tuy mông : được giấu vô tri, nhưng lại trước hết nhất đạt được hai cuốn sách cổ, nghiên cứu lâu nhất. Lại cả gan làm loạn, đến chỉ lân phiến trảo liền dám tu luyện, thu hoạch nhất tạp. Tập ba người chi lực cùng nhau chải vuốt kinh văn, lấy tu luyện an toàn, thông tục dễ hiểu làm căn bản, gắng đạt tới hoàn nguyên kinh văn áo nghĩa. Trải nghiệm nhiều phiên chỉnh sơ về sau, Linh Thanh đầu tiên là đem Từ thị chú thích hoàn chỉnh chép lại, chỉnh lý thành một quyển, coi là bản chính. Sau lại đem ba người sửa sang lại phiên bản đồng dạng chỉnh lý một quyển, coi là phó bản. Đến như kia da thú sách cổ bên trên thần văn đều xem không hiểu, cũng không còn biện pháp chép lại, làm nguyên bản, hằng hà sa số bên trong. Xét thấy cái này thần pháp thần văn xem không hiểu, chú thích cũng không có vì đó lấy tên, sở dĩ Linh Thanh đám người dự định vì nó lấy cái danh tự. Quyển kinh văn này thượng quyển nói là như thế nào đem thiên địa quyền hành tụ tại một khí. Thiên địa vận hành lý lẽ có thể coi là thiên địa thần cơ, cũng có thể gọi là vì linh. Câu thiên địa chi thần cơ hoá làm quyền hành chi pháp, gọi là câu linh. Hạ quyển ba pháp vì dùng, trong đó lấy Hóa Thần pháp nhất phồn. Sở dĩ Linh Thanh cùng Thổ Địa công sau khi thương nghị, vì đó đặt tên là « câu linh Hóa Thần pháp ». Bởi vì kia hổ yêu mặc dù đồng dạng tham dự kinh văn chải chỉnh, nhưng phần lớn tham dự là kia Hóa Thần pháp. Lại hung tính chưa đổi, sở dĩ Linh Thanh cùng Thổ Địa công vẫn chưa truyền cho nó căn bản câu linh chi pháp, mà là hứa hẹn khi nó rửa sạch bản thân tội nghiệt về sau, vì nó cái nào đó thần chức. Đến lúc đó có thể thành tựu Thần linh, không dùng chuyển thế đầu thai, thụ kia Luân hồi nỗi khổ. Đến như kia da thú nguyên bản, thượng quyển trước đó Thổ Địa công đã đưa cho Linh Thanh, bây giờ được hạ quyển vậy đồng dạng cho Linh Thanh. Sở dĩ, cái này chỉnh lý tốt chính phó hai sách kinh văn liền để cho Thổ Địa công. Đến như Linh Thanh nha, hắn mở ra tự thân bảng nhìn một chút. "Câu linh Hóa Thần pháp Đẳng cấp: Chưa nhập môn Phẩm chất: Sử thi Kiềm chế chưởng khống sông núi quyền hành, tan đúc thần quyền vào một thân chi pháp. Chú thích: Nhân vật có được pháp môn nguyên bản, làm nhân vật thu hoạch được tương quan ngôn ngữ, giải đọc sau khi thành công có thể đem bản kỹ năng phẩm chất tấn thăng làm Thần Thoại." So với trước đó, kỹ năng đã hoàn chỉnh, chỉ bất quá hắn phẩm chất đã cố định đến Sử Thi cấp. Trước kia tại trong dấu ngoặc Thần Thoại biến mất, đây là đem thần văn nguyên bản diệt trừ quan hệ. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa coi như Từ thị chú thích, vậy đồng dạng chưa hoàn chỉnh chú giải xuất thần văn nghĩa gốc. Bất quá Linh Thanh cũng không gấp gáp, trong tay hắn có được thần văn nguyên bản, lại lập tức muốn đi Lao sơn bái sư. Đến lúc đó trên Lao sơn Thanh cung tra tìm một lần loại này văn tự. Coi như ở cái thế giới này tìm không thấy manh mối, cũng có thể đến những thứ khác mảnh vỡ thời gian bên trong đi tìm. Không chừng liền có thể đến thần văn thông dụng thời đại, học được loại này văn tự đâu. Huống hồ hắn hiện tại ngay cả Từ thị chú thích đều không xem hiểu, dựa vào bọn hắn sửa sang lại phó bản chỉ có thể đem thăng cấp đến cao cấp. Lại hướng lên thăng cấp liền cần đọc hiểu bản chính mới có thể. Cái này một pháp môn mặc dù so với Druid truyền thừa muốn lộ ra giản lược, đơn bạc một chút. Nhưng trong đó lập ý tuyệt đối không thua tại Druid truyền thừa bất luận cái gì một đạo. Thậm chí Linh Thanh suy đoán, như hắn có thể hoàn toàn giải đọc ra thần văn vốn là lời nói, hắn giá trị thậm chí có thể so sánh với toàn bộ Druid truyền thừa. Có thể siêu việt cũng khó nói. Đương nhiên, Cái này vẻn vẹn suy đoán của hắn, so với hiện tại không hiểu nó ý thần văn, hoặc là vẫn cần nghiên cứu khổ học « câu linh Hóa Thần pháp » tới nói. Đem sở hữu truyền thừa tâm ấn cùng tâm linh Druid truyền thừa đối với hắn hiện tại tới nói, hắn tác dụng muốn càng lớn chút. Trong đó trọng yếu nhất đó là có thể đủ chỉnh lý tự thân tình huống đem hóa thành bảng năng lực. Không chỉ là để hắn có thể càng trực quan hiểu rõ tự thân tin tức, càng làm cho hắn có loại bật hack cảm giác. Đây đối với bình thường quen rồi Linh Thanh tới nói, có thể khiến cho hắn lòng tin tăng gấp bội, tự tin bản thân không thua tại người, nhường cho mình càng thêm có biến mạnh động lực. Sáng sớm, Linh Thanh sửa sang quần áo, chỉnh sửa một chút sau lưng rương sách, đem bên hông thêm ra túi da hổ thắt chặt. Nắm chặt trong tay mộc trượng, hướng Thổ Địa công nói cáo biệt: "Có thể kết bạn công công, thật sự là tam sinh hữu hạnh. Hôm nay từ biệt, tiểu sinh muốn đến kia Lao sơn cầu Tiên học đạo. Nếu là thành, ngươi ta ngày sau tự có gặp nhau thời điểm, nếu không phải thành, tiểu sinh trở về thời điểm lại tới vấn an công công." "Có thể gặp được tiên sinh cũng là lão hủ may mắn, hi vọng tiên sinh đạt được ước muốn, bái nhập tiên môn." Thổ Địa công vậy chắp tay đưa nói: "Tiên sinh một đường trân trọng." "Công công bảo trọng." Linh Thanh sau khi nói xong, quay người đón Triều Dương hướng miếu núi bước đi. Kia làm hại miếu quanh núi bị hổ yêu, bầy hổ đã đền tội, liền ngay cả mãnh thú cũng nhiều bị bầy hổ ăn sạch sẽ, lúc này trong núi rất là thái bình. Hắn tự nhiên cũng sẽ không cần lại quấn đường xa. Thổ Địa công nhìn xem Linh Thanh bóng lưng biến mất ở trước mắt, quay người trở lại trong Thổ Địa miếu. Đến như trong thôn dân chúng hắn cũng không lo lắng. Chờ hổ yêu đền tội tin tức truyền ra về sau, khó bỏ cố thổ các thôn dân tự sẽ trở về. Linh Thanh một đường hướng đông, trèo đèo lội suối, xuyên rừng lội nước, dựa vào Druid năng lực đường thẳng tiến lên. Ngăn cản người bình thường rừng rậm bụi gai với hắn mà nói hoàn toàn không tạo thành trở ngại, ngược lại còn có thể trở thành trợ lực. Đến trưa, hắn tại một nơi núi đồi trước dừng lại, tìm cái đá xanh tọa hạ. Từ bên hông đem kia túi da hổ cởi xuống, từ đó móc ra lương khô cùng nước sạch, liền trên đường hái quả dại xem như cơm trưa. Cái này túi da hổ là Thổ Địa công lợi dụng hổ yêu dạ dày luyện chế mà thành, bên ngoài quấn lấy một tầng phổ thông da hổ. Kia hổ yêu từ khi ném một phần sách cổ về sau, cũng không dám đem còn dư lại kia cuốn tùy ý sắp đặt. Vừa vặn kia hạ quyển Hóa Thần pháp trong có lấy một môn mơ hồ giấu thuật, có thể đem vật phẩm phóng đại thu nhỏ. Cũng có thể đem gia trì đến cái nào đó vật thể bên trên, khiến cho bên trong không gian biến lớn. Đến chút áo nghĩa về sau, nó liền nghĩ tìm có thể trữ vật đồ vật, nhưng ngoại vật như cũ dễ ném, thế là trực tiếp tại chính mình trên thân thí nghiệm. Bất quá, nó tìm tới tìm lui cũng chỉ có trong dạ dày có thể thịnh đồ vật, thế là sẽ đem càn khôn thuật dùng tại dạ dày bên trên. Vì không chậm trễ tiêu hóa, hoặc là lầm đem trọng yếu đồ vật tiêu hóa, nó còn chia rồi khu vực. Một phen làm bậy, vậy may mà để nó thành công. Nếu không nếu là nhất thời sai lầm, đem dạ dày luyện hỏng rồi, đoán chừng đã sớm hóa thành xương khô, cũng không có lần này tai họa. Mặc dù kể từ đó Linh Thanh cũng liền không chiếm được cái này thần kỳ túi da hổ. Hổ yêu trên người vật khác kiện hắn không muốn, mà là để lại cho Thổ Địa công công. Bất kể là hổ yêu da vẫn là hổ cốt các loại, đều không phải Linh Thanh có thể xử lý. Vừa vặn Thổ Địa công công cũng được dùng, hắn cũng liền không cần thiết nắm cả. Đến như đám kia ác hổ da lông gân cốt cùng. . . Hổ tiên. Đều ở đây túi da hổ bên trong đặt vào đâu.