https://www.nae.vn/ttv/ttv/public/images/story/4339.jpg Convert

Đào Hoa

4.7
478 đánh giá

 • Hôm nay:
  171
 • Tuần nay:
  1,203
 • Tháng này:
  1,621
 • Tổng xem:
  18,066
Đọc từ đầu Chương cuối
Không cố thương sinh, không hỏi quỷ thần, không dính nhân quả. Khép mắt, che tai, khô tâm. Hoàng quyển thanh đèn, đại tuyết bàng bạc, tám trăm năm, chỉ cầu trường sinh. Thừa Thanh Loan. 【 sa ách bàng bạch 】 nhân sinh chẳng qua trường trăm năm, hỏi quân có thể hay không bồi ta đại say ba vạn sáu ngàn trường? Đổi lấy thế, ngươi ta nhiễu giường lộng thanh mai, bưng tâm can.
TOÀN BỘ CHƯƠNG