https://bachngocsach.com/reader/sites/default/files/anhbia/3d273617d6c21fa7aeebd57087e4efd401ed39e91b48a9608c2dbc24acfefd05.jpg Convert

Lão Tử Thị Lại Cáp Mô [C]

New
4.7
552 đánh giá

 • Hôm nay:
  195
 • Tuần nay:
  1,536
 • Tháng này:
  3,905
 • Tổng xem:
  16,400
Đọc từ đầu Chương cuối
Giới thiệu:

Quốc sĩ.

Nhân tài kiệt xuất, nhất kỵ tuyệt trần.

Hồng đỉnh.

Một năm kia, phong tuyết khắp kinh thành, ta bỗng nhiên nổi tiếng.