https://www.nae.vn/ttv/ttv/public/images/story/d2db974ffbbca85d6d92fe455a5cb682e05a2cf0f503d0811ed082d6aa9a12c2.jpg Convert

Lão Tử Thị Lại Cáp Mô - Reconvert

4.6
558 đánh giá

 • Hôm nay:
  515
 • Tuần nay:
  1,698
 • Tháng này:
  3,272
 • Tổng xem:
  16,734
Đọc từ đầu Chương cuối
Quốc sĩ. Nhân tài kiệt xuất, nhất kỵ tuyệt trần. Hồng đỉnh. Một năm kia, phong tuyết khắp kinh thành, ta bỗng nhiên nổi tiếng.
TOÀN BỘ CHƯƠNG