https://www.nae.vn/ttv/ttv/public/images/story/17be14a23948d5d9e7aa63a237a72760187a5c8c7b2f949d2d8bca3168827a32.jpg Dịch

[Dịch] Thái Cổ Thần Vương

Hot
4.7
521 đánh giá

 • Hôm nay:
  68
 • Tuần nay:
  1,434
 • Tháng này:
  3,422
 • Tổng xem:
  11,148
Đọc từ đầu Chương cuối
Đồn rằng trên thiên khung của Cửu Thiên Đại Lục có chín Tinh Hà, vô số Tinh Thần, đều vì Võ Mệnh Tinh Thần. Người luyện võ đạo có thể kết nối với Tinh Thần, làm Tinh Hồn trong bản thân thức tỉnh, trở thành tu sĩ Võ Mệnh. Truyền thuyết kể, Võ tu lợi hại nhất Cửu Thiên Đại Lục, mỗi một lần đột phá cảnh giới lại có thể mở ra một Tinh Môn, từ đó câu thông với một viên Tinh Thần, cho đến trên Cửu Trọng Thiên, đều có Võ Mệnh Tinh Thần của mình, hóa thân Thái Cổ Thần Vương thông thiên triệt địa. Hàng tỉ sinh linh, chư thiên vạn giới, Tần Vấn Thiên cười nhìn Thương Thiên, hắn muốn làm viên Tinh Thần sáng nhất thiên không kia. Cảnh giới: Luyện Thể - Luân Mạch - Nguyên Phủ - Thiên Cương(Tôn giả) - Thiên Tượng -...chia Cửu trọng
TOÀN BỘ CHƯƠNG