https://www.nae.vn/ttv/ttv/public/images/story/0c66462b3c5d5f49b123d1d5df56247cfffbe7ac2a3e00db617a1310f9fae777.jpg Convert

Căn Cứ Số 7 (7 Hào Cơ Địa) - 7

4.7
382 đánh giá

 • Hôm nay:
  827
 • Tuần nay:
  1,374
 • Tháng này:
  1,878
 • Tổng xem:
  19,386
Đọc từ đầu Chương cuối
Ta tại phế tích bên trong ngưỡng vọng Tinh Thần, cũng tại Tinh Hải bên trong vì văn minh mà chiến!
TOÀN BỘ CHƯƠNG