https://www.nae.vn/ttv/ttv/public/images/story/54.jpg Convert

Tu Thần Ngoại Truyện

Hot
4.8
490 đánh giá

 • Hôm nay:
  17,495
 • Tuần nay:
  17,980
 • Tháng này:
  19,856
 • Tổng xem:
  32,235
Đọc từ đầu Chương cuối
Dung thân tại quang là quang độn, Hóa thân thành quang được gọi là thần, Phản quang là thánh ~, Xem ta như thế nào phản quang thành thánh ~
TOÀN BỘ CHƯƠNG