https://www.nae.vn/ttv/ttv/public/images/story/87942f5a0ab5621bc438c9e3f8aa8fbfa50fd190c69c192a32146159ebfa1a1a.jpg Convert

Trọng Quyền Xuất Kích

4.6
427 đánh giá

 • Hôm nay:
  122
 • Tuần nay:
  1,575
 • Tháng này:
  4,349
 • Tổng xem:
  10,988
Đọc từ đầu Chương cuối
"Lại xem người khác chi nghi mục như ngọn ngọn quỷ hỏa, lớn mật đi đi ngươi đêm đường!" Đây là một cái mới cũ thời đại thay đổi về sau, nào đó táo bạo nam chính hướng về thế giới trọng quyền xuất kích chuyện xưa. . . . 【 đã hoàn thành quân đặt trước hai vạn tác phẩm « này hào có độc », quân đặt trước phá vạn tác phẩm « đêm tối người chơi », « đùa giỡn vui chơi giải trí ». Trọng quyền xuất kích 1 nhóm: 1138057505. 】