https://www.nae.vn/ttv/ttv/public/images/story/c6a754bc0da0849a8aafa5a7187a95bea132d6b5053435adf108e1bc1210b2bc.jpg Convert

Nguyên Lai Đương Thần Dã Bất Nan

4.5
500 đánh giá

 • Hôm nay:
  105
 • Tuần nay:
  837
 • Tháng này:
  2,416
 • Tổng xem:
  17,480
Đọc từ đầu Chương cuối
Lộ Ly hồn xuyên đến một cái tên là năm diệu giới thế giới, ký sinh với mỗ tòa “Thần tượng” thượng, chịu người triều bái. Hắn kinh ngạc phát hiện, chính mình có thể “Tiến vào” người khác thân thể! Đoạt xá, cấp bách! Chỉ là, ta nên như thế nào nói cho bọn họ, có thể hay không cho ta toàn bộ đồng nam, tốt nhất là cụ nóng hầm hập thi thể, đừng lại cho ta hiến tế cái gì đồng nữ.