https://st.imageinstant.net/data/comics/74/mat-the-vi-vuong.jpg Comic

Mạt Thế Vi Vương

Hot
4.7
430 đánh giá

 • Hôm nay:
  1,777
 • Tuần nay:
  1,761
 • Tháng này:
  5,580
 • Tổng xem:
  21,599
Đọc từ đầu Chương cuối
Thanh niên sống sót trong tận thế đến mấy trăm năm trong tương lai,xong bị con quái giết chết nhưng éo chết ngược lại trọng sinh quay về quá khứ,diễn biến thế nào thì đọc là biết
TOÀN BỘ CHƯƠNG