https://st.imageinstant.net/data/comics/50/hard-core-leveling-warrior-season-2.jpg Comic
4.5
380 đánh giá

 • Hôm nay:
  290
 • Tuần nay:
  139
 • Tháng này:
  4,148
 • Tổng xem:
  18,665
Đọc từ đầu Chương cuối