https://st.imageinstant.net/data/comics/40/friendzone.jpg Comic
4.6
415 đánh giá

 • Hôm nay:
  529
 • Tuần nay:
  407
 • Tháng này:
  3,660
 • Tổng xem:
  16,461
Đọc từ đầu Chương cuối
Đời sống thường ngày của 2 ông Nan Hao và Shang Feng Xem phần 2 tại đây