https://st.imageinstant.net/data/comics/84/bach-luyen-thanh-than.jpg Comic

Bách Luyện Thành Thần

Hot
4.8
457 đánh giá

 • Hôm nay:
  2,666
 • Tuần nay:
  2,628
 • Tháng này:
  6,317
 • Tổng xem:
  22,184
Đọc từ đầu Chương cuối
Cảnh giới: Luyện nhục cảnh, Luyện cốt cảnh, Luyện tạng cảnh.... La Chính vì gái mà bị đày làm nô bộc. La Bái Nhiên tham vọng đầy mình :)) La Chính lại vì gái mà đâm đầu tu luyện :)) La Gia trong phủ nước sôi lửa bỏng, tranh giành kịch liệt... thôi thì đọc tiếp sẽ biết :) 1 thanh niên dại gái tu luyện võ công =))
TOÀN BỘ CHƯƠNG