https://www.nae.vn/ttv/ttv/public/images/story/cbefa654dabe90753e1a126d34ea2398d4301c9b25c9f2eb594a9d9885f58c69.jpg Convert

Tu Tiên Cuồng Đồ

Hot
4.6
540 đánh giá

 • Hôm nay:
  15,071
 • Tuần nay:
  16,824
 • Tháng này:
  18,607
 • Tổng xem:
  27,725
Đọc từ đầu Chương cuối
Đầu đường lưu manh xuyên việt Dị Giới, nhập vào thân thế gia chán nản thiếu gia. Trong đầu mang theo bản lúc linh lúc mất linh tàn phá phù pháp, trong tưởng tượng cất giấu điểm hoa du côn sắc xấu tiểu tâm tư. Mà lại nhìn hắn tại tàn khốc trong Tu Chân giới mọi việc đều thuận lợi, thề làm quần là áo lượt tu tiên sinh hoạt. Ách... Xuyên Tường Phù, đây là dùng để trộm hương tiểu muội nhà bên đấy.
TOÀN BỘ CHƯƠNG