https://www.nae.vn/ttv/ttv/public/images/story/fe986d8d62d038ce2a332c777caa8388bf9082517f0f6aeb9285150a883f48e8.jpg Convert

Tu Tiên Chính Là Khoa Học Như Vậy (Tu Tiên Tựu Thị Giá Yêu Khoa Học)

4.5
480 đánh giá

 • Hôm nay:
  252
 • Tuần nay:
  1,720
 • Tháng này:
  3,188
 • Tổng xem:
  11,683
Đọc từ đầu Chương cuối
Tiên nhân phủ ta đỉnh, kết tóc thụ trường sinh. IBMz15, 190 mai CPU, 40T bộ nhớ, 122 ức bóng bán dẫn Mang theo tùy thân phòng máy không gian đi tới tu tiên thế giới, tại IBMz15 dưới sự giúp đỡ tu tiên cố sự. Hết thảy vì trường sinh!
TOÀN BỘ CHƯƠNG