https://www.nae.vn/ttv/ttv/public/images/story/f12e25400f6fe42e794422d76203073e38c22921c495b29eebcc68a6c4a14a6a.jpg Convert

Tu Phục Sư (Chuyên Gia Sửa Chữa)

4.7
523 đánh giá

 • Hôm nay:
  189
 • Tuần nay:
  1,697
 • Tháng này:
  1,679
 • Tổng xem:
  17,162
Đọc từ đầu Chương cuối
Tu thân, tu tâm, tu vật! Tu thiên địa thiếu, tu vạn vật Thương Khung! Thế gian vạn vật, đều có thể chữa trị!
TOÀN BỘ CHƯƠNG