https://bachngocsach.com/reader/sites/default/files/anhbia/180_50.jpg Convert

Trùng Sinh Tây Du Chi Thiên Bồng Yêu Tôn [C]

4.6
648 đánh giá

 • Hôm nay:
  62,207
 • Tuần nay:
  63,892
 • Tháng này:
  63,477
 • Tổng xem:
  81,178
Đọc từ đầu Chương cuối
Giới thiệu:

Ta nguyện là yêu, tiêu dao thiên địa!

Trọng sinh rồi, Chu Thiên Bồng phát hiện mình trọng sinh thành Thiên Bồng nguyên soái, xem lên trước mặt bầy đặt Thiên Hà Thủy Quân Đại Nguyên Soái đại ấn, Chu Thiên Bồng tỏ vẻ áp lực núi đại.

Vì thoát khỏi biến thành Trư Bát Giới vận mệnh, Chu Thiên Bồng cầm một phong thư đề cử tiến về Tà Nguyệt Tam Tinh Động...

Đến tận đây Như Lai bàn tay Phật Quốc không có vây khốn Tôn Ngộ Không, thương cảm thương sinh Kim Thiền Tử thành tửu nhục hòa thượng... Toàn bộ Tây Du bị quấy đến long trời lỡ đất, từng kiện từng kiện Hồng Hoang bí sử bị dần dần vạch trần!

TOÀN BỘ CHƯƠNG