https://www.nae.vn/ttv/ttv/public/images/story/e169c24a4a73cffcc42b4a43a048e433317f4a9dfc84f89a2f9669e3e0caf26c.jpg Convert

Thí Thiên Nhận

Hot
4.8
462 đánh giá

 • Hôm nay:
  764
 • Tuần nay:
  1,441
 • Tháng này:
  4,072
 • Tổng xem:
  10,833
Đọc từ đầu Chương cuối
Giang hồ vô đạo, bạt đao mà khởi, lợi nhận ngang trời, không thẹn với lương tâm. Chúng sinh vô đạo, đao phong thí. Lãnh nhãn tinh không, trì đao bễ nghễ. Thông thiên đại lộ, nhất lộ kinh cức, một đao chém ra, duy ngã độc tôn!
TOÀN BỘ CHƯƠNG