https://www.nae.vn/ttv/ttv/public/images/story/0a862162c9ab084ec4b6dc5514cf7ea30ac8df2e80cb08a20ed662d4b97a6ce3.jpg Convert

Thâm Hải Dư Tẫn (Tro Tàn Biển Sâu)

4.6
568 đánh giá

 • Hôm nay:
  327
 • Tuần nay:
  2,227
 • Tháng này:
  1,806
 • Tổng xem:
  16,969
Đọc từ đầu Chương cuối
Tại ngày đó, sương mù dày đặc phong tỏa hết thảy. Tại ngày đó, hắn trở thành một chiếc tàu ma thuyền trưởng. Tại ngày đó, hắn vượt qua sương mù dày đặc, trực diện một cái bị triệt để phá vỡ mà phá thành mảnh nhỏ thế giới —— ngày xưa trật tự đã không còn sót lại chút gì, quỷ dị dị tượng chi phối lấy xã hội văn minh bên ngoài vùng biển vô tận, đảo hoang thành bang cùng khiêu chiến biển cả đội tàu đã trở thành văn minh thế giới còn sót lại đèn đuốc, mà cựu nhật âm ảnh lại còn tại sâu thẳm dưới biển sâu ngo ngoe muốn động , chờ đợi tiếp tục thôn phệ cái này sắp vong chưa vong thế giới. Nhưng đối với Tàu Mất Quê mới thuyền trưởng mà nói, chỉ có một vấn đề là hắn đầu tiên muốn cân nhắc —— Ai biết thuyền thế nào mở a? !
TOÀN BỘ CHƯƠNG