https://www.nae.vn/ttv/ttv/public/images/story/175ebb93e75fd7a14a2cb83f0bb7d5c376f0826789dc5f5b4470ae100e41d2fa.jpg Convert

Thái Giám Vũ Đế

4.7
446 đánh giá

 • Hôm nay:
  85
 • Tuần nay:
  1,745
 • Tháng này:
  1,382
 • Tổng xem:
  13,769
Đọc từ đầu Chương cuối
Xuyên qua huyền huyễn bản Trung Quốc cổ đại, trở thành Yêm đảng một tiểu thái giám. Sở hữu mộng cảnh hệ thống nghịch thiên quật khởi, xưng bá Yêm đảng phao hoàng hậu. Danh môn chính phái các anh hùng đại hiệp, các ngươi ngày diệt vong đến rồi!
TOÀN BỘ CHƯƠNG