https://www.nae.vn/ttv/ttv/public/images/story/e3b229bbb409b2dec3677ac4e0398dfe41a421f5279ad271743d48557e45d918.jpg Convert

Ngã Tại Trấn Yêu Ty Lý Cật Yêu Quái

4.7
484 đánh giá

 • Hôm nay:
  1,758
 • Tuần nay:
  3,713
 • Tháng này:
  6,456
 • Tổng xem:
  21,035
Đọc từ đầu Chương cuối
Đây là một cái yêu ma hoành hành, nguy cơ tứ phía thế giới. Xuyên qua đến đây Tần Thiểu Du, hết lần này tới lần khác lại là đầu thai tỷ lệ cao nhất Trấn Yêu ty bên trong một viên. Nhìn xem từng cái quỷ dị họa bì, giảo hoạt hồ yêu, đáng sợ xà tinh, cùng giả mạo thần phật tà ma yêu quỷ. . . Tần Thiểu Du chảy ra muốn ăn ngụm nước. Đóng cửa, nấu nước, chúng ta hôm nay ăn tiệc rồi!
TOÀN BỘ CHƯƠNG