https://www.nae.vn/ttv/ttv/public/images/story/bdb3dba48138dc4453649153190297a8082f0eadd4744cb766e189586a1f737e.jpg Convert

Ngã Đích Thuộc Tính Tu Hành Nhân Sinh (Thuộc Tính Tu Hành Nhân Sinh Của Ta)

4.7
478 đánh giá

 • Hôm nay:
  1,303
 • Tuần nay:
  2,857
 • Tháng này:
  4,223
 • Tổng xem:
  15,224
Đọc từ đầu Chương cuối
Đây là một người hiện đại trở lại cổ đại, trở lại một cái hoàn toàn không có bất kỳ siêu phàm chân thực thế giới, dựa vào đem tất cả dữ liệu thuộc tính hóa dị năng, chậm rãi quật khởi cố sự. Hệ thống: Võ Công: Dưỡng Huyết Đoán Gân Nhập phẩm (Nhất phẩm - Nhị phẩm - … - Cửu phẩm) … Văn công: Tinh Khiếu, Hoán Thể, Trúc Cơ, Nội Đan, Nguyên Anh, Luyện Thần
TOÀN BỘ CHƯƠNG