https://bachngocsach.com/reader/sites/default/files/anhbia/300.png Convert

Mạc Cầu Tiên Duyên [C]

Hot
4.6
536 đánh giá

 • Hôm nay:
  694
 • Tuần nay:
  1,338
 • Tháng này:
  2,415
 • Tổng xem:
  19,072
Đọc từ đầu Chương cuối
Giới thiệu:

Tiên

Là không cầu được

Mạc Cầu cái tên này, chính là bởi vậy mà tới.

Cảnh giới võ giả: Luyện da, Đoán cốt, Luyện tạng, Hậu thiên (nhập lưu-nhị lưu-nhất lưu), Tiên thiên đến Tiên thiên muốn tu hành phải mở khai tất cả khiếu huyệt quanh thân rồi chuyển hoá thành pháp lực, trước 30t chưa đột phá Tiên thiên,tu tiên vô vọng,
Cảnh giới tu tiên: Luyện khí (12 tầng), Trúc cơ, Kim đan,Nguyên Anh…. trước 60t chưa Trúc cơ, Trúc cơ vô vọng

TOÀN BỘ CHƯƠNG