https://www.nae.vn/ttv/ttv/public/images/story/2953.jpg Convert

Dị Giới Chi Cơ Quan Đại Sư

Hot
4.5
485 đánh giá

 • Hôm nay:
  1,314
 • Tuần nay:
  3,263
 • Tháng này:
  2,405
 • Tổng xem:
  17,313
Đọc từ đầu Chương cuối
Bát cấp kỹ sư cháu trai Thường Minh, tại hiện thực trong thế giới không biết nên như thế nào truy tìm giấc mộng của mình. Một bản cơ quan Thiên Thư, mang Thường Minh tiến vào cơ quan sư thế giới. Bên trong đưa chung cực cơ quan sư bồi dưỡng hệ thống, khiến cho Thường Minh đi lên mạnh nhất cơ quan sư con đường. Cơ quan thiên dực, thú máy, cơ quan Thần Long. . . . . . Xem Thường Minh dừng chân cơ quan sư chí cao chi đỉnh, bay lượn trời cao, cúi xem thế giới!
TOÀN BỘ CHƯƠNG