https://bachngocsach.com/reader/sites/default/files/anhbia/5ab01529ef21ec2f469d2b17.jpg Convert

Đạo Giới Thiên Hạ [C]

4.9
520 đánh giá

 • Hôm nay:
  96,533
 • Tuần nay:
  97,485
 • Tháng này:
  97,506
 • Tổng xem:
  111,108
Đọc từ đầu Chương cuối
Giới thiệu:

Thần bí trong thôn lạc đi ra thiếu niên thần bí, đạo tâm không có, đạo linh không thấu, đạo thể không thông, lại một lòng cầu đạo, bái nhập Vấn Đạo tông, bước vào một đầu không giống bình thường tu đạo chi lộ!

TOÀN BỘ CHƯƠNG