https://www.nae.vn/ttv/ttv/public/images/story/1deb75c405af224f173d83cb69e8c1b649ae1ba690e18db35eef33a64a06e012.jpg Convert

Đại Hạ Văn Thánh

4.8
496 đánh giá

 • Hôm nay:
  381
 • Tuần nay:
  1,229
 • Tháng này:
  5,044
 • Tổng xem:
  12,553
Đọc từ đầu Chương cuối
Vĩnh Thịnh mười hai năm. Trứ danh cổ trang biên kịch tác giả Cố Cẩm Niên xuyên qua Đại Hạ vương triều. Ngạc nhiên phát hiện, chính mình sở tại thế giới, tiên võ cùng tồn tại, vương triều vi tôn. Mà bản thân càng là trở thành Đại Hạ đệ nhất quyền quý, Trấn quốc công cháu, đời thứ ba nam đinh dòng độc đinh, hưởng thụ ngàn vạn sủng ái. Nhưng để Cố Cẩm Niên kinh ngạc chính là, thế giới này Nho đạo hưng thịnh, mọi loại đều hạ phẩm duy có đọc sách cao. Có thể khiến tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, Cố Cẩm Niên phát hiện mình Nho đạo, giống như có như vậy ức điểm điểm quá phận. Đánh cờ hạ cờ, kim quang óng ánh, Đại Long hiển hiện. Viết chữ, một chữ ngàn vàng, không phải đại nho không thể nhìn thẳng. Niệm một bài thi từ, thơ ra pháp theo, dị tượng liên miên. Vẽ một bức họa, Cố Cẩm Niên cũng không dám họa con mắt, sợ thành thật. Đương đại Á Thánh: "Vì cái gì hắn dị tượng so với ta còn mạnh hơn?" ---- Quyển sách lại tên « chỉ có ta Nho đạo có đặc hiệu » « ta đặc hiệu có ức điểm điểm khoa trương » « đặc hiệu lưu Nho đạo » « đánh nhau ta không được, trang bức ngươi không được » Đã có ba vạn đồng đều đặt trước tác phẩm « Đại Ngụy người đọc sách », có thể yên tâm nhập hố ~
TOÀN BỘ CHƯƠNG