https://www.nae.vn/ttv/ttv/public/images/story/94abb2c46103df58210370ca990daeed3d35be571446944d7ecd9481ccedfa69.jpg Convert

Chiêu Hắc Thể Chất Khai Cục Tu Hành Tại Phế Thổ

4.7
409 đánh giá

 • Hôm nay:
  119
 • Tuần nay:
  746
 • Tháng này:
  3,797
 • Tổng xem:
  17,777
Đọc từ đầu Chương cuối
Xuyên qua đến đất hoang, lệ cũ là cô nhi, nên làm cái gì? Đầu tiên muốn sống sót, nhưng là muốn làm được điểm này cũng không dễ dàng. No bụng ấm về sau liền nên nghĩ. . . Khụ khụ, liền nên cân nhắc làm sao trở nên mạnh mẽ, đây càng không dễ dàng. Chờ Khúc Giản Lỗi bắt đầu dần dần mạnh lên, hắn ngoài ý muốn phát hiện, cái này đất hoang. . . Không phải hắn tưởng tượng đất hoang!
TOÀN BỘ CHƯƠNG