https://www.nae.vn/ttv/ttv/public/images/story/cd8fd5953f2d790b8e6dd79d9302587f108da97bad763d8a27b6dc9b2c2cae85.jpg Convert

Vu Giới Hành Trình

4.7
588 đánh giá

 • Hôm nay:
  83
 • Tuần nay:
  931
 • Tháng này:
  1,152
 • Tổng xem:
  16,810
Đọc từ đầu Chương cuối
Nhân vật chính hồn xuyên mang theo chip đến vu sư thế giới bắt đầu hành trình khám phá.
TOÀN BỘ CHƯƠNG