https://www.nae.vn/ttv/ttv/public/images/story/3a5ff9c238dc58550827c141e95ade47462d0ac6cb64222e85c50a639037ee2f.jpg Convert

Vạn Năng Tiểu Thú Y

4.7
477 đánh giá

 • Hôm nay:
  103
 • Tuần nay:
  871
 • Tháng này:
  2,290
 • Tổng xem:
  13,158
Đọc từ đầu Chương cuối
Tiểu thú y Lâm Phi, đạt được một cái bảo vật, có thể nghe hiểu động vật nói chuyện, lập tức, Lâm Phi cuộc sống cải biến. Ngốc manh Husky "Mênh mông, thả ta ra ngoài, ta không làm độc thân cẩu, ta muốn đi cua gái." Y tá "Nhị Cáp đừng chạy, hôm nay còn không có chích đâu!" Thần côn lão Quy "Ta mai rùa xem bói, vị tiểu thư này tất có điềm dữ." Anh vũ "Ta nhìn thấy a, là màu hồng." Lâm Phi ". . ."
TOÀN BỘ CHƯƠNG