https://www.nae.vn/ttv/ttv/public/images/story/ded12cec33a88a8299b5c508536e1a37c5c25d2a5b95478751bfb782070fb6d2.jpg Convert

Tu Tiên Chính Là Như Vậy (Tu Tiên Tựu Thị Giá Dạng Tử Đích)

4.8
555 đánh giá

 • Hôm nay:
  237
 • Tuần nay:
  630
 • Tháng này:
  1,857
 • Tổng xem:
  14,157
Đọc từ đầu Chương cuối
Cửu Châu thế giới, đầy cõi lòng oán khí các người chơi tụ tập một nơi, nhỏ máu vì minh, thề phải để đại ma đầu hồn phi phách tán. Trong lúc nhất thời, bát phương hưởng ứng, gió nổi mây phun, tất cả mọi người thấy được ngày mai tốt đẹp. Trừ Lục Bắc. Hắn chính là cái kia cái gọi là ma đầu. "Nói ta ma đầu, trách ta hố các ngươi, ta một NPC, làm sao có thể hố các ngươi, tu tiên chính là như vậy!"
TOÀN BỘ CHƯƠNG