https://www.nae.vn/ttv/ttv/public/images/story/92bd243c2b9cc851b48625518bc5cae7275ace4db24b9e2c1876b0e944add433.jpg Convert

Tu Hành Tòng Ngư Phu Khai Thủy

4.7
386 đánh giá

 • Hôm nay:
  169
 • Tuần nay:
  1,270
 • Tháng này:
  4,804
 • Tổng xem:
  10,251
Đọc từ đầu Chương cuối
Một vị thiếu niên ngư dân may mắn được đến một quyển tên là 《 Ba Văn Công 》 Thủy thuộc tính công pháp, may mắn bước lên tu hành chi lộ, trở thành một người không môn không phái, vô câu vô thúc tán tu, thả xem hắn như thế nào quấy Tu chân giới phong vân biến ảo.
TOÀN BỘ CHƯƠNG