https://www.nae.vn/ttv/ttv/public/images/story/a9e7efdf021895765e8aeb828842e51a88b4b45bf2b802aca2fd1b6902cae7b4.jpg Convert

Trò Chơi Này Cũng Quá Chân Thật (Giá Du Hí Dã Thái Chân Thực Liễu)

4.7
599 đánh giá

 • Hôm nay:
  540
 • Tuần nay:
  941
 • Tháng này:
  3,307
 • Tổng xem:
  19,965
Đọc từ đầu Chương cuối
Trò chơi này cũng quá chân thật a! Đánh như thế nào lấy đánh lấy đồng đội quần áo sẽ không có? Cái gì? Ngươi hỏi ta trò chơi này đứng đắn không? Đương nhiên nghiêm chỉnh! Dời gạch, chân chạy, nhặt rác rưởi, đưa chuyển phát nhanh. . . Công ty nhiều nhất có thể để ngươi cảm nhận được 996 gian khổ, ở đây ngươi có thể cảm nhận được siêu cấp gấp bội 007. Còn có so đây càng chân thật trò chơi? Được rồi, không nói nhảm, vĩ đại người quản lý đại nhân gọi ta đi dời gạch. Vị đại nhân kia nói, chỉ cần chúng ta dâng lên bản thân lá gan, tháng sau hắn lại có thể đổi một bộ hoàn toàn mới động lực giáp, đến lúc đó mang bọn ta mở hết mới địa đồ, đi rộng lớn đất hoang nhặt càng nhiều rác rưởi! . . . Nghiêm chỉnh giới thiệu vắn tắt: Xuyên qua đến đất hoang thế giới Sở Quang phát hiện, bản thân giải tỏa chỗ tránh nạn hệ thống, có thể từ bản thân xuyên qua trước thế giới triệu hoán tên là "Player " sinh vật. Từ ngày đó bắt đầu, toàn bộ đất hoang đều không đứng đắn.
TOÀN BỘ CHƯƠNG