https://www.nae.vn/ttv/ttv/public/images/story/debc6a7adc28d7e417399020744c2b236a8e5051a34f365060b2cb2c08486ecc.jpg Convert

Trạch Nhật Phi Thăng

4.8
446 đánh giá

 • Hôm nay:
  265
 • Tuần nay:
  1,752
 • Tháng này:
  1,451
 • Tổng xem:
  14,286
Đọc từ đầu Chương cuối
Với tư cách người bắt rắn, Hứa Ứng một mực thành thành thật thật cần cù chăm chỉ bản phận, cho đến một ngày này, hắn bắt được một con rắn không tầm thường . . . Mùng một tháng ba, Thần Châu đại địa, khắp nơi hương hỏa lượn lờ, bảo vệ từng cái thôn xóm, hương trấn, thành phố, châu quận tượng thần nhao nhao thức tỉnh, hưởng thụ lê dân bách tính tế tự. Nhưng mà, theo một ngày này bắt đầu, thiên hạ liền loạn.
TOÀN BỘ CHƯƠNG