Chương 3556: Vu sư đột kích Càn Khôn Tử tuyệt đối không nghĩ tới, Côn Luân nhất hệ hai đại phe phái Vạn Kiếm tông cùng Vân Hải môn, lúc này vậy mà đứng ở Huyền Thiên tông mặt đối lập! Hắn cảm thấy đây là Ngọc Cơ Tử âm mưu! Nhất định là Ngọc Cơ Tử âm thầm thu mua Tả Tông Nguyên cùng Mai Hải Tuyền. Nếu trước kia, Càn Khôn Tử nhất định sẽ giận dữ, hơn nữa tuyệt đối sẽ không buông ra thừa nhận trải qua việc này. Cớ rất nhiều. Đoạn thời gian trước, Vân Hải môn cùng Vạn Kiếm tông liền phản bội Huyền Thiên tông, gia nhập vào Phiêu Miễu các trận hình. Nhìn thấy Huyền Thiên tông cùng Côn Luân tiên cảnh liên hợp lại, hai môn phái này lại hấp tấp chạy về đến. Loại này ngã theo chiều gió ba họ gia nô nói ra được lời nói, so Giang Thanh Nhàn còn không đáng tin cậy, chưa đủ để tin. Nhưng những lời này, Càn Khôn Tử đều không có nói ra. Hắn biết mình là sẽ chết chi nhân, thanh danh của mình đã không trọng yếu. Chính mình lại nói xạo, cũng chỉ là phí công, bởi vì người trong thiên hạ trong lòng, cũng sẽ không tin tưởng. Đã như vậy, vậy hắn sẽ không nói xạo. Hắn khẽ nói: " Vốn bần đạo vì Huyền Thiên tông cùng Tả thị nhất mạch mặt mũi, không nghĩ quá nhiều đề cập chuyện cũ, nếu như Tả lão tông chủ còn không sợ việc xấu trong nhà bên ngoài dương, bần đạo cũng liền không nghĩ nhiều hơn nữa làm che dấu. Không sai, năm đó bần đạo xác thực chém đứt Tả Nguyệt đầu, hơn nữa sai người hộ tống đã đến Vạn Kiếm tông. Sở dĩ làm như vậy, là vì Tả Nguyệt bất luận làm ra cái gì chuyện sai, nàng dù sao cũng là Tả gia hậu nhân, nàng trước khi chết cuối cùng yêu cầu, có hai cái , thứ nhất để buông tha nàng cùng Trường Không nữ nhi, bần đạo niệm cùng trẻ mới sinh người vô tội, liền đem tã lót Tả Thu giao cho Vô Lượng Tử sư thúc nuôi dưỡng. Tả Nguyệt sư muội trước khi chết thứ hai yêu cầu, chính là để bần đạo đem đầu của nàng đưa về Vạn Kiếm tông. Nàng nói nàng một nửa là Huyền Thiên tông, một nửa là Vạn Kiếm tông, sau khi chết thân thể chôn ở Huyền Thiên tông, đầu lâu chôn ở Vạn Kiếm tông, dùng hoàn toàn đúng hai phái trung nghĩa . Lúc ấy người ở chỗ này rất nhiều, Mộc sư đệ, khuất sư đệ bọn người ở đây, bọn hắn có thể làm chứng. " Khuất Trần lập tức nói: " Không sai, năm đó Tả Nguyệt sư muội bị xử tử lúc, ta cùng với nhiều vị Huyền Thiên tông trưởng lão đều tại trận, đúng là Tả Nguyệt sư muội chính mình yêu cầu. Bởi vì chuyện này ảnh hưởng không tốt, lại dính đến hai phái thanh danh, những năm này Huyền Thiên tông liền đối với Việc này một mực bí mà không phát. " Mộc Trầm Hiền gật đầu nói: " Lão phu có thể làm chứng. " Tất cả mọi người không ngốc tử, chứng nhân đều là Huyền Thiên tông cao tầng, bọn hắn đương nhiên sẽ cho Càn Khôn Tử làm chứng. Tả Nguyệt đã chết, chết không có đối chứng, Huyền Thiên tông cao tầng nói như thế nào đều được. Về phần chân tướng sự tình, chỉ sợ căn bản không phải như thế đi. Trường Không tức giận gầm thét, Càn Khôn Tử liếc mắt nhìn hắn, nói: " Trường Không, ngươi muốn giết ta, hôm nay trận này hợp khẳng định không được, đã qua hôm nay lại nói. Hiện tại Tả Thu thân thế cùng năm đó Tả Nguyệt chết bí mật, đã toàn bộ công khai, rốt cuộc không có Có cái gì có thể đào sâu được rồi. Đã là buổi chiều, thời gian cũng không sớm, chúng ta vẫn là đến thẩm thẩm Thương Vân môn Diệp Tiểu Xuyên Diệp thiếu hiệp chuyện này a. Không dối gạt chư vị, về Tần Minh Nguyệt lúc trước nói chúng ta vị này hôm nay danh tiếng chính thịnh Diệp thiếu hiệp, thân thế cũng cùng Ma giáo cao tầng có quan hệ, chuyện này nhi bần đạo sớm đã có nghe thấy, nhưng vẫn cho rằng chính là đỏ mắt nhỏ người bịa đặt mưu hại. Hôm nay Ngọc Cơ Tử đạo hữu muốn đứng Diệp thiếu hiệp vì Thương Vân môn Thiếu chưởng môn, mà Tần Minh Nguyệt lại trước mặt mọi người nói ra Diệp thiếu hiệp thân thế cùng Ma giáo cao tầng có quan hệ. Từ xưa chính tà bất lưỡng lập, coi như là chính ma hợp tác, cũng chỉ là chiến lược bên trên hợp tác, tín ngưỡng xung đột như trước thâm căn cố đế. Bần đạo với tư cách chính đạo chi chủ, Huyền Thiết lệnh chưởng làm chi nhân, tự nhiên muốn đối phụ trách. Thương Vân môn mấy ngàn năm qua vẫn là chính đạo đứng đầu, địa vị cao thượng, Thương Vân sơn bên trên chỗ này lục đạo luân hồi kiếm trận, đệ nhất thiên hạ, tương lai người nối nghiệp tuyệt đối muốn gia thế trong sạch, nếu không sẽ dao động chính đạo căn cơ, thậm chí sẽ dao động nhân gian căn cơ . Cho nên việc này nhi nhất định phải làm cho rõ. Ngọc Cơ Tử đạo hữu, ngươi cảm thấy thế nào? " Không ít chính đạo chưởng môn đều là khẽ gật đầu. Thương Vân môn quá trọng yếu, nhất là này tòa luân hồi pháp trận, năm đó Tà Thần tiền bối chính là dựa vào chỗ này pháp trận tại cuối cùng đại quyết trong chiến đấu đánh bại Thiên Giới mấy chục vạn tu sĩ. Hôm nay nhân gian Tu Chân giới đem đánh thắng trường hạo kiếp này năm thành hy vọng, đều ký thác vào chỗ này có một không hai hiếm thấy kỳ trận phía trên. Cái này đột hiển Thương Vân môn tương lai người nối nghiệp tầm quan trọng. Người nối nghiệp nhất định phải gia thế trong sạch, mới có thể thông qua thẩm tra chính trị, nếu không Thương Vân môn đã rơi vào có Ma giáo huyết mạch chi nhân trong tay, có lẽ sẽ không phát sinh cái gì nghiêm trọng hậu quả. Ngọc Cơ Tử cười nói: " Không nghĩ tới ta Thương Vân môn tại chân nhân trong suy nghĩ như thế trọng yếu, thật là khiến bần đạo được sủng ái mà lo sợ. Chân nhân nói không sai, Thương Vân môn đứng đầu chính đạo nhiều năm, coi như hôm nay hạo kiếp hàng lâm, cùng Ma giáo buông thành kiến, lẫn nhau hợp tác, Thế nhưng chẳng qua là chiến lược bên trên hợp tác, cũng không phải tín ngưỡng bên trên dung hợp. Ta Thương Vân môn tuyệt đối sẽ không giao cho một cái không rõ lai lịch, hoặc là người mang Ma giáo huyết mạch chi nhân. Điểm này mời chân nhân cùng chư vị đạo hữu yên tâm. Tần Minh Nguyệt nếu như nói ra Diệp Tiểu Xuyên thân thế cùng Ma giáo cao tầng có quan hệ, vậy chúng ta tựu hảo hảo điều tra việc này. Chẳng qua là Diệp Tiểu Xuyên thân phận đặc thù, là tam sinh thất thế cuối cùng một đời, là Mộc Thần chi tử Mộc Tiểu Sơn chuyển thế, là Minh Vương kỳ chủ nhân, Vẫn là Tà Thần tiền bối con rể, nếu như không có tỉ mỉ xác thực chứng cứ, chẳng qua là những người khác lòng mang ý xấu lung tung dính líu bịa đặt, ta Ngọc Cơ Tử tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. " Thác Bạt Vũ vỗ tay nói: " Nói rất hay. Ngươi vừa rồi cũng nghe đã đến Diệp công tử thân phận có bao nhiêu đặc thù a, Tả Thu tiên tử chuyện này tạm thời thả vừa để xuống, chúng ta mà bắt đầu vuốt một vuốt Diệp công tử sự tình a. " Tần Minh Nguyệt tiến lên hai bước, nói: " Ta chính là tù binh, nói cái gì lời nói, chắc hẳn mọi người cũng sẽ không đơn giản tin tưởng, nhưng ta có thể thề, Diệp Tiểu Xuyên thân thế tuyệt đối không ta tại bắn tên không đích. Nếu như Diệp công tử thân phận cao quý, vậy chúng ta liền từ đầu khai Mới a, từng bước một cởi bỏ thân thế lai lịch của hắn. " Ngọc Cơ Tử nói: " Bắt đầu lại từ đầu? " Tần Minh Nguyệt nói: " Bắt đầu lại từ đầu, theo Diệp Tiểu Xuyên xuất hiện ở Thương Vân môn mới bắt đầu bắt đầu. Thanh Phong, Diệp Tiểu Xuyên là ngươi chân truyền đệ tử, liền từ ngươi bắt đầu đi. " Thanh Phong đạo nhân vừa muốn nói chuyện, chỉ thấy một cái Thương Vân đệ tử chạy như bay đến, quỳ xuống bẩm báo, nói: " Khởi bẩm chưởng môn, trú đóng ở nhất tuyến hạp vùng phía nam Hoang Nguyên ba vạn Nam Cương Vu sư cùng Cản thi tượng, phá tan đông nam phương hướng vòng phòng ngự, lao thẳng tới Luân Hồi phong mà đến , khoảng cách nơi này đã chưa đủ trăm dặm. " Mọi người sững sờ, ngay ngắn hướng nhìn về phía Cách Tang chờ Miêu tộc Vu sư. Vừa muốn hỏi thăm, có một cái Thương Vân đệ tử chạy tới, nói: " Khởi bẩm chưởng môn, trú đóng ở Nam Cương phía bắc Ngư Long trại hơn bảy vạn danh Nam Cương Vu sư cùng Cản thi tượng, tại một nén nhang trước bỗng nhiên tập kết, hướng phía Trung Thổ cấp tốc đánh tới, xem bộ dáng là hướng phía Thương Vân sơn Mà đến. " Càn Khôn Tử nói: " Cách Tang, các ngươi Nam Cương Vu sư là có ý gì? Một mình điều động mười vạn Vu sư ý muốn như thế nào? " Cách Tang nói: " Không có ý gì, chẳng qua là sự tình hôm nay chỉ sợ sẽ náo vô cùng đại, ta Nam Cương năm tộc chỉ là vì tự bảo vệ mình mà thôi. " Nói xong, Cách Tang cánh tay vung lên. Sưu sưu sưu...... Vô số đạo hào quang đột ngột từ mặt đất nhô lên, Tiền Sảng cùng Hỏa Lê dẫn đầu tụ tập tại trên quảng trường một vạn Vu sư cùng Cản thi tượng, đang lúc mọi người không có kịp phản ứng lúc trước, bao vây Vạn Tiên đài xem lễ đài, hơn nữa mỗi người đều rút ra pháp bảo.