Chương 3425: Càn Khôn Tử A Hương kéo dài kế hoạch, bị một đám đại lão heo đồng đội bị mất, Kỳ Lân sơn ba mươi sáu vị viện quân còn tại trên đường, chỉ bằng vào bọn hắn những người này, đều muốn ứng phó gấp 10 lần cùng mình Thiên Giới cao thủ nhất lưu, cơ hồ là không thể nào. Cũng may Diệp Tiểu Xuyên phản ứng kịp lúc, Thương Vân bên kia lập tức phát tới hơn mười đạo tin tức, bảo hắn biết đám bọn họ kéo dài kế hoạch khả năng tiết lộ, để cho bọn họ tranh thủ thời gian chạy. Kỳ thật, lại có thể chạy rất xa đâu này? Thiên Giới sở tu ngự không pháp thuật, so nhân gian cao minh hơn rất nhiều. Nhân gian cao thủ nhất lưu, cấp tốc phi hành, một canh giờ tối đa một nghìn năm trăm dặm. Thế nhưng ngang cấp cao thủ, một canh giờ có thể bay ba bốn ngàn dặm. Nếu không có như thế, Thất Tinh sơn một trận chiến, đã sớm toàn diệt Thiên Nhân lục bộ, cũng sẽ không khiến tốt sáu bảy vạn Thiên Nhân lục bộ tu sĩ bỏ chạy. Đường Khuê Thần đương nhiên biết rõ chạy là không chạy thoát được đâu, hiện tại duy nhất có thể làm được phương pháp, chính là hai nơi đội ngũ hội hợp lại, bốn mươi vị cao thủ nhất lưu, còn có Trường Sinh cảnh giới A Hương, Thiên Nhân cảnh giới Lư Hải Nhai, A Xích Đồng, Tần Lam đám người, toàn lực phòng Thủ, mới có thể kiên trì một hồi. Chỉ cần kiên trì nửa canh giờ, Thất Tinh sơn ba mươi sáu vị viện quân đi đến, cục diện sẽ đỡ một ít. Khi đó cũng chỉ có thể đem hi vọng cuối cùng ký thác vào Vô Lượng động Thiên Nữ lục ti trên người. Giới Sắc vừa nhận được Giới Không sư huynh tin tức truyền đến, Đường Khuê Thần chỉ dùng hai cái hô hấp, coi như cơ quyết đoán, kêu lên: " Cấp tốc hướng đông phi hành! Cùng A Hương tụ hợp! " Nói xong, một bả liền bắt ở bị thương Tần Phàm Chân, vội vã mà đi. Bốn người khác thấy thế, ở đâu còn dám dừng lại, nhao nhao ngự không bay lên. Xa xa đang chuẩn bị động thủ A Xích cô nương, nhìn thấy đối phương không chút nào che dấu thân ảnh ngự không bay nhanh, nổi trận lôi đình, rút ra một thanh trường kiếm, lạnh lùng nói: " Đuổi theo! " Thải Hồng Thất tiên tử tại Nam Cương Mộc Vân trại bị A Hương ăn cướp qua, A Xích, A Chanh đám người Thần cấp kiếm tiên Huyền Tế, U Minh đã thành vì A Hương chiến lợi phẩm, bất quá Thải Hồng Thất tiên tử dù sao cũng là Hoa Vô Ưu thiếp thân thị nữ, nguyên một đám hào chảy mỡ. Hiện tại A Xích trong tay liền mang theo một cây đỏ thẫm như lửa kiếm tiên, xem phẩm cấp, một điểm không thể so với bị A Hương ăn cướp đi chuôi này Huyền Tế chênh lệch. Song phương đều không có tiếp tục che dấu thân ảnh, trước một khắc vẫn là yên lặng làm hàng xóm, giờ khắc này đã bắt đầu sinh tử truy đuổi. A Hương biết rõ trốn không thoát, đem làm Đường Khuê Thần mang theo năm người hướng phía đông phi hành thời điểm, A Hương cũng quyết định thật nhanh, mang theo trên đỉnh núi nhiều binh sĩ, hướng tây phi hành. Vốn tám mươi dặm đường xá, theo hai phe đối lập nhau phi hành, đem đường xá giảm bớt đã đến bốn mươi dặm. Bất quá nhân số giống như có chút ít, A Hương cái này một đám là 33 người, kết quả cùng A Hương đi tây phi hành người, chỉ có 24 người, thiếu đi chín người. Chín người này, cũng không phải tự tiện rời khỏi đơn vị đào tẩu, mà là tối hôm qua bị A Hương an bài ở ngoại vi trạm gác. Trong đó có bốn cái, một mực trốn ở Bách Lý Diên đám người lúc trước sở đãi Tuyết sơn bên trên. Cùng lúc đó, Luân Hồi phong, đỉnh núi, Vạn Tiên đài, giờ phút này cãi lộn một mảnh. Tin tức truyền lại đi qua, kế tiếp vấn đề chính là phái viện quân. Theo Thương Vân sơn điều động cao thủ đi qua, hiển nhiên không quá hiện thực, đi đến ở đâu, gái trinh nữ đã thành đàn bà rồi. Gần đây chỉ có hai nơi, Kỳ Lân sơn ba mươi sáu vị cao thủ đã qua trợ giúp, nhưng Kỳ Lân sơn khoảng cách Đại Tuyết sơn còn rất xa. Gần nhất viện quân, chính là Côn Luân sơn nhất hệ Tu Chân giả. Ngọc Cơ Tử đám người để Càn Khôn Tử lập tức điều động Côn Luân sơn nhất hệ Tu Chân giả tiến đến trợ giúp. Nhưng Càn Khôn Tử nhưng là thật khó khăn, nói: " Không phải bần đạo thấy chết mà không cứu được, chẳng qua là bây giờ Côn Luân sơn, chính là một cái không vỏ bọc, mỗi cái môn phái chỉ để lại mấy cái cấp thấp bình thường đệ tử trông coi, tuyệt đại bộ phận trưởng lão cùng tinh anh đệ tử, đều chạy tới Thương Vân sơn tới tham gia nhân gian hội minh, những cái kia Ngự Không cảnh giới tiểu đệ tử tu vi quá thấp, tốc độ phi hành rất chậm, coi như đuổi đi qua cũng không giúp sự tình ah. " Nam Cung Bức ngồi ở trên mặt ghế, lười biếng nói: " Côn Luân trong núi môn phái tu chân là không có lưu lại mấy người, thế nhưng Vô Lượng động có ah, Nữ Nga Thiếu Tư Mệnh, theo ta được biết, các ngươi vì trông coi Côn Luân tiên cảnh cửa ra vào, tại Vô Lượng động chu vi bố trí xuống Trọng binh, nhân số sẽ không thấp hơn một vạn bốn ngàn người, theo Vô Lượng động điều nữ tu sĩ đi qua, hẳn là tới kịp a. " Vốn Nam Cung Bức là không có ý định lẫn vào chuyện này, buổi sáng biết rõ không còn kịp rồi, còn nghĩ a biết Lâm cô cô suất lĩnh hơn hai ngàn thần nữ điều rời đi. Bất quá việc này như là đã cho hấp thụ ánh sáng, này chính mình phải nói vài lời lời hữu ích, biểu hiện biểu hiện. Các vị đại lão bị Nam Cung Bức như vậy nhắc tới, nhao nhao nhớ tới tại Côn Luân sơn còn đóng quân cường đại như vậy một chi lực lượng. Nữ Nga tự nhiên là nghĩa bất dung từ, các nàng Thiên Nữ quốc xuất cảnh, chính là muốn cùng Thiên Giới quyết nhất tử chiến. Nhân gian các phái ân ân oán oán, các nàng không lẫn vào, nhưng lần này địch nhân là Thiên Giới, vậy không có gì hay chối từ được rồi. Nàng nói: " Chống lại Thiên Giới xâm phạm chi địch, ta Thiên Nữ ti nghĩa bất dung từ, hiện tại theo ta cho Vô Lượng động đưa tin. " Nàng đang muốn đưa tin, Càn Khôn Tử bỗng nhiên đưa tay nói: " Đợi một chút. " Mọi người thấy hướng Càn Khôn Tử. Nữ Nga nói: " Càn Khôn chân nhân còn có cái gì phân phó ư? " Càn Khôn Tử nói: " Việc này quan hệ trọng đại, vạn nhất đây là Thiên Giới thiết lập một cái bẫy, vậy cũng như thế nào cho phải? Đầu tiên chúng ta phải làm rõ ràng, có bao nhiêu Thiên Giới tu sĩ theo Nam Cương Vu sơn vụng trộm lẻn vào Trung Thổ, là một phần nhỏ, vẫn là chủ lực? " Diệp Tiểu Xuyên hiện tại lòng nóng như lửa đốt, nói: " Đại Tuyết sơn không phải truyền quay lại tin tức, nói chỉ có chừng ba trăm người sao? " Càn Khôn Tử nói: " Phát hiện chính là 300 người, không có phát hiện đâu này? Diệp công tử chẳng lẽ có thể bảo chứng tại Đại Tuyết sơn trong sẽ không có mặt khác ẩn núp Thiên Giới tu sĩ ư? " Diệp Tiểu Xuyên nói: " Nam Cương Vu sơn phạm vi năm trăm dặm bị sương mù dày đặc bao phủ, vụng trộm chạy tới bao nhiêu người, như thế nào kiểm tra đối chiếu sự thật? Huống chi hiện tại chúng ta cũng không có thời gian kiểm tra đối chiếu sự thật nữa à. Nữ Nga muội muội, tranh thủ thời gian điều động Thiên Nữ ti nữ tu sĩ đi qua trợ giúp! Lại chậm chễ sẽ tới Đã không kịp! " Càn Khôn Tử hừ lạnh một tiếng, nói: " Diệp công tử thật lớn quan uy ah, không chỉ có có thể tùy ý điều động chính đạo tán tu, Ma giáo tán tu, hiện tại liền Thiên Nữ ti đều có thể tùy ý điều động ah. Vừa rồi bần đạo chẳng qua là phân tích có khả năng đây là Ma giáo thiết lập cái bẫy, hiện Tại bần đạo đến nói một chút điểm thứ hai. Xin hỏi Diệp công tử, tại nhân gian hội minh như thế trọng đại sự tình trước mặt, ngươi vì sao lại bí mật điều động nhiều như vậy tinh anh đệ tử tiến đến Côn Luân Đại Tuyết sơn? " Diệp Tiểu Xuyên rất nhanh tức giận, nói: " Ngươi không phải là hoài nghi cùng Thiên Giới người cấu kết, cố ý thiết lập cái bẫy a. " Càn Khôn Tử ha ha cười nói: " Ngươi thừa nhận? " Diệp Tiểu Xuyên nổi trận lôi đình, vừa muốn bão nổi, Ngọc Cơ Tử mở miệng nói: " Tiểu Xuyên bình tĩnh. Ngươi phái người nào, đi chỗ nào, làm chuyện gì tình, đều không cần hướng bất kỳ giải thích nào. Một năm qua này, ngươi vì nhân gian xuất sinh nhập tử, phản công Thiên Giới, lâm vào Hư vô không gian, cửu tử nhất sinh, nếu người nào còn dám đối với ngươi loạn chụp mũ, ta tự sẽ cho ngươi làm chủ! " Không ít chính ma chưởng môn nghe vậy, đều là khẽ gật đầu. Diệp Tiểu Xuyên một năm nay công tích rõ như ban ngày, tuyệt đối sẽ không cùng Thiên Giới cấu kết. Chẳng qua là hắn quá trẻ tuổi, này mình nhiều như vậy bạn tốt vì chính mình chuyện này lâm vào hiểm cảnh, tâm thần đã loạn, bị Càn Khôn Tử cái lão hồ ly này dăm ba câu liền mang trong khe.