https://www.nae.vn/ttv/ttv/public/images/story/a4f8718b3bb6ca1641f7d533db889f3184333fc6a525b83a6bf6c43948b46aff.jpg Convert

Thuật Sư Thủ Sách (Thuật Sư Sổ Tay)

4.7
536 đánh giá

 • Hôm nay:
  183
 • Tuần nay:
  1,714
 • Tháng này:
  1,801
 • Tổng xem:
  15,139
Đọc từ đầu Chương cuối
Năm 1668, ta chỗ thành thị bị định thành cả nước trị an tốt nhất địa khu. Ta đối với lần này làm ra không thể xóa nhòa cống hiến. Bởi vì ta lọt lưới.
TOÀN BỘ CHƯƠNG