https://www.nae.vn/ttv/ttv/public/images/story/e82c0a7fde495b7aa09ec52ae886161edbb4e1ed31be97110167176c38eb627e.jpg Convert

Thảo Nghịch

4.7
432 đánh giá

 • Hôm nay:
  398
 • Tuần nay:
  991
 • Tháng này:
  2,355
 • Tổng xem:
  17,381
Đọc từ đầu Chương cuối
Sử thượng thảm nhất tạo phản. Nhìn xem chỉ có hai người thủ hạ, Dương Huyền cảm thấy cái này tạo phản có phải là có chút trò đùa. "Lang quân, không phải tạo phản. Là... Thảo nghịch!" Di nương nghiêm túc nói: "Lang quân mới là chính sóc, bây giờ Trường An thành bên trong là ngụy đế." Cho đến một ngày nào đó, Dương Huyền mở ra cái kia đến từ ngàn năm sau thần kỳ quyển trục. Nguyên lai tạo phản, không, nguyên lai thảo nghịch thật không là gì a!
TOÀN BỘ CHƯƠNG