https://www.nae.vn/ttv/ttv/public/images/story/6ef044125c670fbb7d6816c9b8d0452676792c45aa78c7b0a6953e3816c25d27.jpg Convert

Tâm Linh Chúa Tể

4.6
644 đánh giá

 • Hôm nay:
  488
 • Tuần nay:
  1,530
 • Tháng này:
  3,058
 • Tổng xem:
  16,506
Đọc từ đầu Chương cuối
Vô Tận giới hải, chúng sinh vô tận, sinh linh dục vọng vô cùng, sinh sôi vô tận ma vật, diễn sinh ma quật, ma quật lấy hủy diệt chư giới sinh linh làm vì mục tiêu, bao phủ Giới hải, chiến tranh đến đây mở ra. "Chư giới huyễn diệt, chỉ có văn minh hỏa diễm, có thể chống đỡ ma kiếp." "Thiên Tuyển giả, có thể mở thế giới, sáng tạo sinh linh, đốt lên ngọn lửa văn minh, đúc văn minh thánh tháp." "Chúng ta khai sáng văn minh, chúng ta truyền thừa văn minh, vòng đi vòng lại, sinh sôi liên tục! !" Chính vì thế mà thiên lộ mở ra, Thiên tuyển giả đi vạn giới, mở vạn vạn văn minh thời đại, chỉ có đúc thành Vĩnh hằng thánh tháp, mới có thể đứng ở đỉnh vạn giới, trường sinh bất hủ vạn thế trường tồn. hệ thống: ...................
TOÀN BỘ CHƯƠNG