Vô Khuyết rời đi trường thi lúc sau. Lập tức có một cái luyện kim sư giám khảo, ký lục hạ Vô Khuyết đánh số, ký lục hạ thực nghiệm hoàn thành thời gian, mười lăm phút. Kế tiếp, bảy tên luyện kim sư lập tức kiểm tra Vô Khuyết thực nghiệm sản vật. Trước xưng lớn nhỏ, suốt một hai nhị tiền, cực độ ưu tú, thực nghiệm hao tổn rất ít. Lại cắt ra xem thuần tịnh độ, như cũ cực độ ưu tú, cơ hồ không có gì tạp chất. Đem cắt ra kia một bộ phận nhỏ, ném vào trong nước, tức khắc phát sinh kịch liệt phản ứng. Luyện kim chủ khảo có chút sợ ngây người, bởi vì trước mắt cái này thí sinh luyện làm ra tới cháy bùng bạc, độ tinh khiết so với hắn cung cấp hàng mẫu còn muốn cao. Đây là ai a?! Không có nghe nói qua, lần này thí sinh bên trong có cái gì luyện kim thiên tài a? Hơn nữa chân chính luyện kim thiên tài, cũng sẽ không tới tham gia học thành đại khảo a, bọn họ có chuyên môn tấn chức con đường. Luyện kim sư là sẽ không học tập phi tất yếu khoa. Cho nên mỗi một lần học thành đại khảo luyện kim thành tích, đều rất thảm, không nghĩ tới năm nay thế nhưng ra như vậy một thiên tài. Quá đột nhiên, sở hữu giám khảo liền một chút tư tưởng chuẩn bị đều không có a. Kế tiếp, bảy cái luyện kim sư phân biệt chấm điểm. Xóa một cái thấp nhất phân, xóa một cái tối cao phân, lấy điểm trung bình. “30 phân!” “30 phân!” “30 phân!” Toàn trường bảy cái luyện kim sư, toàn bộ đánh mãn phân. Luyện kim sư quan chủ khảo không chút cẩu thả ở Vô Khuyết mã hóa mặt sau viết xuống luyện kim thực nghiệm điểm: 30 phân. Trong đó một người luyện kim sư giám khảo nhịn không được, hỏi: “Hôm nay luyện kim thực nghiệm khảo thí, rất đơn giản sao?” “Rất khó, gần vài thập niên tới khó nhất một lần.” Luyện kim sư quan chủ khảo nói: “Mặt trên có chỉ thị, về sau muốn càng ngày càng khó, nếu không không thể đối mặt phương tây giáo đình khiêu chiến. Mặt trên đã hạ tử mệnh lệnh, muốn ở hai mươi năm nội, đem luyện kim thuật tiêu chuẩn đạt tới phương tây giáo đình tiêu chuẩn.” “Quy định thời gian là ba mươi phút, vừa rồi cái này thí sinh không đến mười lăm phút liền luyện ra cháy bùng bạc, hơn nữa độ tinh khiết so với chúng ta hàng mẫu còn muốn cao. Khi nào học thành đại khảo trung, có thể ra như vậy luyện kim thiên tài?” “Lão sư, nếu ngài tự mình ra tay nói, có thể có cái dạng nào thành tích?” Bỗng nhiên một người luyện kim sư giám khảo hỏi. Luyện kim sư chủ khảo suy nghĩ trong chốc lát nói: “Luyện kim thực nghiệm điểm chỉ có 30 phân, nếu không hắn có thể được 60 phân, gấp đôi điểm. Mà ta đại khái có thể được 50 phân, ít nhất này một cái thực nghiệm, ta so bất quá hắn.” Mặt khác giám khảo đều sợ ngây người. Cái này luyện kim quan chủ khảo, chính là thiên thủy thư viện luyện kim khoa đầu mục a, cũng coi như là cấp đại sư nhân vật. Liền hắn đều so bất quá cái này thí sinh? Không khỏi cũng quá khoa trương, quá không thể tưởng tượng. Này kỳ thật thực bình thường. Bởi vì thế giới này luyện kim sư tư duy quá nặng, mỗi một lần luyện kim thực nghiệm trung, đều sẽ dựa theo lệ thường gia nhập một ít không cần vật chất, dẫn tới thực nghiệm kết quả ngược lại không tốt, nhưng này đã trở thành lệ thường, cơ hồ mỗi một cái luyện kim sư đều là như thế này làm. Vô Khuyết là dùng tiêu chuẩn nhất hóa học thực nghiệm đi hoàn thành, đương nhiên có thể làm được nhỏ nhất hao tổn, tối ưu kết quả. …………………… Vào lúc ban đêm. Hôm nay khảo thí sở hữu chấm bài thi, đều đã kết thúc. Điểm lại một lần bãi ở Nguyên Hộc đại nhân, Đỗ Văn Long đại nhân, Lý Văn đại nhân trước mặt. Học thành đại khảo, đệ tứ môn khảo thí thành tích xếp hạng. Phó Thiết Y, 70 phân. Không hề tranh luận mãn phân. Nguyên Hộc đại nhân kiểm tra quá không ngừng một lần, hắn võ đạo lý luận khảo thí, không hề sai lầm. Võ đạo quyển trục sáng tác, càng là vượt qua mãn phân tiêu chuẩn rất nhiều. Người khác ít nhất phải dùng 8000 tự, 60 trương gân mạch đi vị đồ hoàn thành võ đạo bí tịch. Phó Thiết Y, gần chỉ dùng 3000 tự, 29 trương kết cấu mà thôi. Võ đạo lý luận khoa, tổng cộng có 300 nhiều người thí sinh tham gia, Đệ nhị danh thành tích gần chỉ có 51 phân. Phó Thiết Y sở dĩ chỉ có 70 phân, đó là bởi vì mãn phân chỉ có 70. Nguyên Hộc đại nhân cơ hồ trước tiên, tìm kiếm thân Vô Khuyết thành tích. Đồng dạng là luyện kim khoa đệ nhất danh, 65 phân. Mà nay năm luyện kim khoa khảo thí, cực độ thảm thiết, đệ nhị danh gần chỉ có 43 phân. Đỗ Văn Long nói: “Kể từ đó, phía trước bốn khoa khảo thí thành tích, Phó Thiết Y cùng thân Vô Khuyết điểm, giống nhau như đúc.” Phó Thiết Y tổng phân, 465 phân. Thân Vô Khuyết tổng phân, cũng là 465 phân, phía trước tam môn chủ khoa lấy được năm phần ưu thế, ở luyện kim khoa khảo thí toàn ném. “Không công bằng, quá không công bằng.” Nguyên Hộc đại nhân đột nhiên một chùy cái bàn. Đỗ Văn Long nói: “Đại tông sư ngài ý tứ là, có người ở luyện kim khoa khảo thí thượng chuyên môn nhằm vào thân Vô Khuyết?” Nguyên Hộc đại nhân lắc đầu nói: “Không phải.” Luyện kim khoa bài thi, vài ngày trước liền định ra tới, sao có thể là nhằm vào thân Vô Khuyết? Hắn còn không có lớn như vậy phân lượng. Nhưng bên trong nguyên nhân, Nguyên Hộc đại nhân có chút khó có thể mở miệng. Bởi vì này luyện kim khoa cuối cùng một đề khảo thí, nào đó trình độ thượng là ở trêu chọc phương tây giáo đình nằm vùng. Gì đến nỗi này a? Nhưng phàm là tiếp thu Thiên Không thư thành giáo dục luyện kim thí sinh, đều không thể đáp đúng. Nếu là thật có thể đáp ra đề này, ngược lại có vấn đề, chứng minh là phương tây giáo đình nằm vùng. Đáng tiếc thân Vô Khuyết, thâm chịu này hại. Nhưng ở lịch sử bánh xe hạ, cá nhân vận mệnh đã bé nhỏ không đáng kể. Đỗ Văn Long nói: “Ngày mai chính là cuối cùng một khoa, thân Vô Khuyết cùng Phó Thiết Y đều lựa chọn võ đạo khoa. Thân Vô Khuyết võ đạo tiêu chuẩn như thế nào ta không biết, nhưng Phó Thiết Y võ công chi cao, chúng ta đều trong lòng hiểu rõ đi.” Nguyên Hộc đại nhân thở dài nói: “Chỉ có thể nói, thân Vô Khuyết tuy bại hãy còn vinh!” Tiếp theo, hắn nhịn không được hỏi: “Thân Vô Khuyết võ đạo tiêu chuẩn, các ngươi biết không?” Lý văn trường nói: “Không biết, nhưng ít ra tám năm trước, hắn tay trói gà không chặt.” …………………… Thiên thủy thư viện nội. Mị Đạo Nguyên, lại một lần thu được mật tin. Thân Vô Khuyết luyện kim khoa khảo thí, 65 phân, không có mãn phân. Phó Thiết Y võ học lý luận khoa, 70 phân, mãn phân. Hai người tổng thành tích, đã giống nhau như đúc. Mị Đạo Nguyên nội tâm thở dài nói: “Đáng tiếc a, hôm nay luyện kim khoa thân Vô Khuyết thế nhưng không có mãn phân, quá đáng tiếc, sai thất cơ hội tốt.” Sai thất đem nghe đường một hệ, hoàn toàn một lưới bắt hết cơ hội tốt. Kể từ đó, ngày mai võ đạo khoa đại khảo, quyết định hai người thắng thua cùng vận mệnh. Mị Đạo Nguyên hỏi: “Thân Vô Khuyết võ đạo tiêu chuẩn, thăm qua sao?” “Thăm qua.” Lý Kim Thủy đạo: “Liền ở mấy cái canh giờ trước, thân Vô Khuyết rời đi trường thi, Lý ánh sáng mặt trời thử qua hắn nội lực, bát phẩm trung đẳng.” Lý ánh sáng mặt trời, thân Vô Khuyết đã từng lão sư, hiện giờ thiên thủy võ đạo viện chưởng đầu, chính là tương đương với năm đó cưu ma cương địa vị. Cho nên thân Vô Khuyết võ đạo tiêu chuẩn, hắn một trắc liền biết, chút nào vô kém. Vô Khuyết võ đạo tiêu chuẩn, ở võ đạo tông sư trước mặt, chỉ cần thoáng đụng vào, liền không thể che giấu. “Bát phẩm trung đẳng.” Mị Đạo Nguyên nói: “Kia khoảng cách Phó Thiết Y không biết nhiều ít cái cấp bậc.” Lý Kim Thủy đạo: “Phó Thiết Y không đến mười hai tuổi thời điểm, cũng đã đột phá thất phẩm.” Xác thật chênh lệch cực đại a. “Ngày mai võ đạo khảo thí, muốn đạt tiêu chuẩn muốn thất phẩm võ đạo, muốn mãn phân ít nhất muốn ngũ phẩm.” Lý Kim Thủy đạo: “Cho nên thân Vô Khuyết ngày mai võ đạo khảo thí, đại khái thành tích sẽ thật không đẹp.” Mị Đạo Nguyên nói: “Không, ngày mai võ đạo khảo thí, sẽ so trong tưởng tượng khó được nhiều, cũng nguy hiểm đến nhiều.” Lý Kim Thủy đạo: “Lần này đại khảo, chung quy sợ bóng sợ gió một hồi. Phó Thiết Y đệ nhất danh vẫn là không ai có thể cướp đi, kia 30 con chiến hạm, cũng như cũ không hề trì hoãn.” Mị Đạo Nguyên đi vào trong mật thất mặt, lấy ra một cái hộp, bên trong có một viên đan dược. “Người tới, đem này viên đan dược đưa đi cấp Phó Thiết Y, làm hắn đêm nay ăn vào.” Mị Đạo Nguyên nói: “Ngày mai võ đạo đại khảo, uukanshu hắn không chỉ có muốn được đệ nhất, cũng không chỉ có muốn mãn phân, càng quan trọng là muốn sáng tạo kỳ tích, sáng lập học thành đại khảo võ đạo khoa tối cao kỷ lục.” “Là!” Một người võ giả lấy quá này hộp đan dược, nhanh chóng đưa đi cấp Phó Thiết Y dùng. Hắc hắc, hợp lý dùng đan, mọi người đều hiểu. Địa cầu thế vận hội Olympic như thế. (mịa, bên TQ dung doping xong phát biểu thế thì chịu :v ) Thế giới này võ đạo khoa khảo thí cũng là như thế, chỉ cần đừng dùng hắc ám học cung cấm dược đan hoàn liền có thể. Có thể nói như vậy, chỉ cần điều kiện cho phép, tất cả tham gia võ đạo khoa khảo thí thí sinh, không có một cái không phục dùng đan dược. Hơn nữa đều là khảo thí trước một đêm dùng, chờ đến đại khảo thực chiến thời điểm, đại khái có thể tăng lên 10% tả hữu sức chiến đấu. Mà Mị Đạo Nguyên này viên đan dược không phải là nhỏ, so mặt khác thí sinh đan dược, muốn cao cấp quá nhiều. Ở Mị Đạo Nguyên xem ra, học thành đại khảo tổng thành tích Phó Thiết Y không chỉ có muốn bắt đệ nhất, hơn nữa muốn không hề tranh luận, dùng kinh người ưu thế ném ra đệ nhị danh rất nhiều. Lý Kim Thủy bỗng nhiên nói: “Hôm nay buổi tối, muốn hay không phái người làm việc?” Cái gọi là làm việc, chính là hành thích mưu hại Thân Vô Khuyết. Mị Đạo Nguyên suy nghĩ trong chốc lát, lắc đầu nói: “Lúc này cũng không cần, hơn nữa đại giới quá lớn. Thắng thua đã thành kết cục đã định, liền không cần trêu chọc thân công ngao cái kia kẻ điên!” “Kế tiếp, liền lẳng lặng chờ đợi ngày mai võ đạo đại khảo đi!” “3000 danh Thủy sư tướng sĩ, lập tức nam hạ trấn Hải Thành, chuẩn bị tiếp thu Thân Công gia tộc 30 con chiến hạm!” “Thân Công gia tộc nhất suy yếu thời khắc, lập tức liền phải đã đến.” ………………………