https://static.8cache.com/cover/eJzLyTDWNzLPCww29QkwzMpMqfKy9C0JCM_xzdQ1cDfwSo4yjoqPN82PsPQ1CfB2Di3M0fVNNnEqzQnIcC8yTyoNqCjPK_DK9vIoiAxNTCx3McwKq6wIKy-2LTcyNNXNMDYyAgD6oR-q/ta-man-hoang-bo-lac.jpg Dịch

Ta Man Hoang Bộ Lạc

Hot
4.5
444 đánh giá

 • Hôm nay:
  12,803
 • Tuần nay:
  13,325
 • Tháng này:
  17,025
 • Tổng xem:
  30,601
Đọc từ đầu Chương cuối
Cổ Trần tỉnh lại sau giấc ngủ, thành một cái nguyên thủy bộ lạc tiểu tộc trưởng. Ngươi nói bộ lạc Tế Thần mỗi năm đều muốn ăn hết mười cái tộc nhân? Bên ngoài hung thú hoành hành, bách tộc vi tôn? Nói đùa, đường đường Nhân tộc, vậy mà biến thành các tộc nuôi nhốt nô lệ cùng khẩu phần lương thực? Cổ Trần huy kiếm đối với Man Hoang Bách Tộc nộ khiếu: "Ta Nhân tộc, vĩnh không khuất phục, giết ta một người, tru ngươi toàn tộc!" Lấy bách tộc chi huyết, đúc ta Nhân tộc bất hủ Anh Linh!
TOÀN BỘ CHƯƠNG