https://www.nae.vn/ttv/ttv/public/images/story/7e6db439294a885adda1ca419fcbed5c2576ce1c48e739f64272ced0f099be6f.jpg Convert

Ta Chính Là Thần! (Ngã Tựu Thị Thần!) - !

4.6
543 đánh giá

 • Hôm nay:
  539
 • Tuần nay:
  2,140
 • Tháng này:
  5,046
 • Tổng xem:
  14,508
Đọc từ đầu Chương cuối
Doãn Thần tên gọi thần. Hắn chưa từng có nghĩ tới, có một ngày bản thân sẽ thật sự trở thành thần.
TOÀN BỘ CHƯƠNG