https://www.nae.vn/ttv/ttv/public/images/story/8e8aaffb9630719cf48dc72a6b29f3f4a627d1a797a8b751d1888258903dcf31.jpg Convert

Ta Chỉ Muốn An Tâm Tu Tiên (Ngã Chích Tưởng An Tâm Tu Tiên)

4.6
405 đánh giá

 • Hôm nay:
  87
 • Tuần nay:
  1,482
 • Tháng này:
  1,205
 • Tổng xem:
  13,174
Đọc từ đầu Chương cuối
Làm trên đời duy nhất tiên, phong thiên hạ vạn vật làm thần. Giới thiệu vắn tắt: Cao Tiện đi tới nơi này phiến thiên địa, trên đời này mới có tiên, Cao Tiện sắc phong vạn vật, trên đời này mới có thần,
TOÀN BỘ CHƯƠNG