https://www.nae.vn/ttv/ttv/public/images/story/bf0f178177069b7a97eea209681098a619d656af13c3e9a2d0e19cec697f5b45.jpg Convert

Siêu Phàm Từ Xé Kịch Bản Bắt Đầu (Siêu Phàm Từ Xé Kịch Bản Bắt Đầu)

4.6
570 đánh giá

 • Hôm nay:
  1,402
 • Tuần nay:
  2,227
 • Tháng này:
  3,332
 • Tổng xem:
  16,431
Đọc từ đầu Chương cuối
Ta là Trương Quang Mộc, Huyền Long đế quốc phổ thông công dân, chuyên nghiệp diễn viên, không bất lương ham mê, có ngón tay vàng, mục tiêu là trở thành tiềm thức Ảnh đế! Loại hình: Tiềm thức điện ảnh, bản gốc kịch bản. Đã có hoàn thành tác phẩm: « diễn viên sinh ra »(tinh phẩm), « cải biến toàn thế giới », « nghiền ép chư thiên », « từ Hỏa Ảnh bắt đầu làm chủ thần », hố phẩm cam đoan, yên tâm đuổi chương!
TOÀN BỘ CHƯƠNG